Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

Chương Trình Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh 2018

Sau đây là chương trình Phụng Vụ trong tháng 12 cho Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin, TX, xin quý vị hãy thu xếp thì giờ để tham dự:

 1. Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, ngày 02 tháng 12. Bắt đầu chu kỳ Phụng Vụ C.
 2. Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ. Các Thánh Lễ tại Giáo xứ chúng ta như sau:
  • Lễ Vọng: 7 giờ tối Thứ Sáu.
  • Lễ chính ngày: 8 giờ sáng.
 3. Chúa Nhật, ngày 09 tháng 12:
  • Reconciliation (English) from 3:00pm
  • Hòa giải Mùa Vọng (Việt Ngữ) từ 4:00pm đến 7:00pm.
 4. Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12: Hòa giải Mùa Vọng sẽ bắt đầu từ 4:00pm.
 5. Thứ Hai, ngày 24 tháng 12: Vọng Chúa Giáng Sinh
  • Hát Vọng Giáng Sinh: 5 giờ chiều
  • Thánh Lễ Trẻ em: 5 giờ 30 chiều
  • Hát Vọng Giáng Sinh: 8 giờ tối
  • Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh: 8:30 giờ tối
 6. Thứ Ba, ngày 25 tháng 12: Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng và buộc. Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng.
 7. Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12: Lễ Thánh Gia.