Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Posted on by

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

GIÁO XỨ CTTĐVN – AUSTIN TX

TTVLC Nghiep

Lời Giới Thiệu (Introduction):

Ban thừa tác viên Lời Chúa của cộng đoàn công giáo, GXCTTĐVN tại Austin, Texas được chính thức thành lập vào năm 2016 với sự chấp thuận của cha tuyên úy để cộng tác trong chương trình phụng vụ đời sống tinh thần trong cộng đồng dân Chúa.  

Tôn Chỉ (Principle):

Thi hành tác vụ công bố Lời Chúa với lòng đạo đức chân thành và nghiêm túc

Mục Đích (Purpose):

Mang Lời Chúa đến cho cộng đoàn dân Chúa một cách có hiệu quả.

Ban Điều Hành (Staff):

Trưởng ban: Thomas Đặng Văn Nghiệp

Điều Kiện Gia Nhập (Requirement to Join):

  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Là hội viên Giáo Xứ CTTĐVN
  • Không bị ngăn trở đời sống gia đình
  • Có giọng tốt và rõ ràng
  • Siêng năng tham dự Thánh Lễ và sẵn sàng đảm nhận tác vụ TTV khi được mời