More Updated News

Posted on by
Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng

 

03-06 Le Thanh Tam
Kính mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong Giáo xứ hãy  cùng nhau cổ võ và thực hiện chương trình “THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ RƯỚC LỄ LIÊN TIẾP CHÍN (9) THỨ SÁU ĐẦU THÁNG” như lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Nữ Magarita Maria.
Cha Chánh Xứ tha thiết kêu mời tất cả chúng ta hãy cố gắng tham dự chương trình này. Nếu ai chưa bắt đầu, thì xin hãy bắt đầu vào Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng.
Chầu Thánh Thể – Eucharistic Adoration

 

Adoration

Cha chánh xứ mời gọi mọi người chúng ta cùng ghi tên để tham dự Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện mỗi Thứ Sáu đầu tháng. Bắt đầu từ 9:00 AM – 6:00 PM. Trong khoảng thời gian này, kính mời quý cụ, quý ông bà, và anh chị em hãy chọn cho mình một giờ với Thánh Thể Chúa trong thinh lặng. Cha chánh xứ hy vọng tất cả chúng ta sẽ tham gia để mỗi giờ chầu sẽ có tối thiểu là 2 người. Xin liên lạc với ông Nguyễn thanh Định, phone # (512) 251-7670.

Danh sách Chầu Thánh Thể – as of Aug 28, 2016