Scholarship Program-2019

Scholarship Program-2019

Chương Trình Học Bổng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các em lớp 12 (ra trường trung học trong năm 2019) thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và trong chương trình Giáo Lý của các thành viên giáo xứ thi đua đạt học bổng vào đại học.
Chương trình này được bảo trợ do qũy học bổng Giáo Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và đoàn Liên Minh Thánh Tâm bảo trợ để tưởng thưởng những em Thiếu Nhi có học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, và có khả năng lãnh đạo. The Scholarship Program is sponsored by the parish scholarship fund, Catholic Mothers Group (CBMCG), and The Sacred Heart of Jesus Men’s Group (LMTT). The Parish Scholarship Committee will focus solely on the applicants’ academic merits, civility, and their leadership ability.

 1. Tiền Thưởng (Awards):
  • 1st Place: $1000
  • 2nd Place: $500
  • 3rd Place: $300
 2. Những Ngày Quan Trọng (Key Dates):
  • Application due date: May 4th, 2019
  • Written essay session date: May 5th, 2019 after 11:45 am mass.
  • Award given date: May 19, 2019 in the 11:45 am mass.
 3. Liên Lạc (Contact)
 4. Details Criteria and Registration Form: