Tháng 11-Cầu Cho Các Linh Hồn

Tháng 11- Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Hàng năm, Giáo Hội kêu mời cầu nguyện chúng ta cho các linh hồn trong tháng 11, bắt đầu với Lễ Các Linh Hồn. Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn vũ, như mọi năm, Cha Chánh xứ sẽ cử hành Thánh Lễ tại Section Q của Nghĩa Trang Cook Walden để cầu nguyện cho các linh hồn lúc 3:30 chiều Chúa Nhật ngày 01 tháng 11. Kính mời quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em bớt chút thì giờ để chúng ta cùng nhau cầu nguyện và lãnh nhận ơn toàn xá để nhường lại cho các linh hồn trong thân tộc và các linh hồn. Chi tiết của Thánh Lễ sẽ được thông báo vào tuần tới.

Please click here for noticing of Mass for all the faithful departed at Cook Walden in Pflugerville.

Nhân ngày lễ các Linh Hồn, Giáo xứ sẽ cầu nguyện đặc biệt trong các Thánh lễ trong tuần Cửu Nhật cho các linh hồn từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 09 tháng 11 năm 2020. Xin quý vị điền vào phiếu Tuần Cửu Nhật (hoặc phong bì cho All Souls Mass nếu quý vị có nhận được) và đưa lại cho Văn Phòng Giáo Xứ. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Hội Mân Côi sẽ có những buổi cầu nguyện chung với tất cả những ai muốn cầu nguyện cho các linh hồn tại Đài Đức Mẹ ở Section Q của Nghĩa Trang Cook Walden lúc 11:00 sáng của các ngày Chúa Nhật: ngày 08, ngày 15, ngày 22 và 29 trong tháng 11. Kính mời quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em bớt chút thì giờ để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các linh hồn trong thân tộc và các linh hồn trong tháng 11, tháng Hội Thánh đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho Các Linh Hồn.

Trong tháng các linh hồn, Giáo xứ sẽ lập Đài Tưởng Niệm các linh hồn quá cố tại tiền sảnh của Thánh Đường. Nếu quý vị muốn trưng bày hình ảnh của những người thân yêu đã qua đời để Giáo xứ cùng cầu nguyện chung trong tháng 11 – tháng các linh hồn – thì xin mang đến để trưng bày trong Đài Tưởng Niệm bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10. Xin quý vị đừng mang khung hình, xin giới hạn kích thước của các bức hình để đừng lớn quá, xin ghi tên của người quá cố và số phone vào sau hình và xin quý vị hãy mang hình về trong cuối tuần ngày 28-29 tháng 11.

 • Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày. Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục.
 • Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng Nhà Thờ, không miễn chuẩn cho việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng)

Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá:
Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

 • Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy ngày làm việc có Ơn Xá.
 • Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.
 • Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy cha, một Kinh Kính Mừng là đủ, nhưng có thể đọc thêm bất cứ Kinh gì khác tùy lòng đạo đức.
 • Và phải có ý xin hưởng Ơn Toàn Xá (Giáo Luật số 996)

Xin lưu ý: Xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần, nhưng mỗi lần Rước lễ và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một Ơn Toàn Xá

 1. Between November 1 and November 8, a plenary indulgence is granted the faithful who devoutly visit to a cemetery and pray for the departed. This indulgence is only applicable to the souls in Purgatory and only one per day.
 2. On All Souls’ Day (Nov. 2), a plenary indulgence is also granted the faithful who devoutly visit a church or an oratory and recite an Our Father and the Creed. This indulgence is applicable to the souls in Purgatory and only one per day. (These prayers do not replace the Our Father and Hail Mary for the Pope's intention).

Requirements for obtaining a plenary indulgence:

Also, these are requirements for obtaining a plenary indulgence:

 • Receive Sacrament of Penance within some days before or after the pious act is performed.
 • Receive Holy Communion on that day.
 • Pray for the Pope’s intentions (by reciting one Our Father and one Hail Mary, but any other additional prayers may be added).
 • Have the general intention of acquiring the indulgences. (Canon §996)

NB: A single sacramental confession suffices for gaining several plenary indulgences; but Holy Communion must be received and prayer for the intention of the Holy Father must be recited for the gaining of each plenary indulgence.
(Manual of Indulgences from the United States Conference of Catholic Bishops).