Thông Báo Khẩn

CÁC LỚP GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ, VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ
vẫn chưa thể sinh hoạt trở lại. Xin tiếp tục theo dõi thông báo trong những ngày sắp tới.

As an update, there will be no in-person class as the facilities are being fixed. We will inform you once the facilities are ready.