Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Chương trình ghi danh cho niên khoá 2021-2022 sẽ bắt đầu vào tháng 5 như sau:

  • Có 3 cách để ghi danh:
   1. Tại Hội Trường sau hai Thánh lễ Chúa Nhật 8:00 và 9:45 sáng ngày 2, 9, 16 tháng 5
   2. Sau đó quý phụ huynh có thể ghi danh với văn phòng Giáo Xứ - Thứ 2 tới thứ 5 từ 10:30AM- 4:00PM -Số ĐT: 512-834-8483
   3. Đính kèm check và tờ ghi danh bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh lễ. Xin ghi ngoài bao thư “Ghi danh GL,TN,VN”.

**** Hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 8, 2021 *******

 • Khai giảng cho niên khóa 2021-2022: Ngày 28, 29 tháng 8, 2021
  • Việt Ngữ: Mỗi thứ bẩy từ 10:00 - 11:30 Sáng.
  • Thiếu Nhi: Mỗi Chúa Nhật từ 9:45 - 11:00 Sáng.
  • Giáo Lý: Mỗi Chúa Nhật từ 11:00 - 12:15 Trưa.

Đơn Ghi Danh

Chương trình Ngày Tiêm Chủng Ngừa COVID-19 Thứ Bảy 4/24/2021 từ 10:00AM đến 3:00PM tại Hội trường Giáo Xứ CTTĐVN: cho tất cả thành viên GX và gia đình, từ 18 tuổi trở lên. Loại thuốc Moderna.

Tiếp tục ghi danh sau 4 thánh lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 17-18 tháng 4.  Kể từ ngày Thứ Hai 19 tháng 4 thì ghi danh ở văn phòng GX (512)-834-8483 từ 10:00AM đến 4:00PM.  Hạn chót ghi danh là Thứ Năm 22 tháng 4 lúc 4:00PM.  Những người ghi danh sau hạn chót sẽ đưa vào danh sách chờ và được hẹn đến sau 3:00PM Thứ Bảy 4/24/2021, nếu thuốc còn dư.  Hiện chỉ còn 250 liều thuốc.

Tất cả những người tiêm mũi một, sẽ trở lại cùng giờ vào ngày Thứ Bảy 22 tháng 5 để tiêm mũi hai.

Chương trình được phối hợp giữa Austin Public Health là đơn vị cung cấp thuốc; AVAMPS (Austin Vietnamese American Medical Professional Society) là đơn vị thiện nguyện cung cấp Y tá và nhân viên Y tế; Giáo Xứ là nơi cung cấp phương tiện và mặt bằng để thực hiện.  

Background: 

The Scholarship Program is sponsored by the parish scholarship fund by various donors.  When reviewing applications and selecting recipients of the scholarship awards, the Parish Scholarship Committee will focus solely on the applicants' academic merits, civility, and their leadership ability.

Eligible Candidate:

The Applicant is a member of Vietnamese Eucharistic Youth Society (TNTT), Catholic Catechesis Education (CCD- Giáo Lý Công Giáo) and an eligible dependent of registered parishioners - who regularly contribute to parish operating fund via monthly due - of the Holy Vietnamese Martyrs Roman Catholic Church in Austin, Texas, USA at least six months at the time their dependent applying for scholarship. (Three months if family just moved to Austin from Vietnam or another city/state.  Special cases will be considered.)

Details rules and Scholarship Application:

Awards: Due to this year with pandemic situation, GX will provide award (amount of gift is TBD) to all eligible candidates who submitted to the program.  Also we will encourage participant to write the essay, the well written essay will be posted on GX bulletin.

Application Dead Line:

 • Application due date: Sunday May 2, 2021
 • Written essay (from home):   Sunday May 2, 2021
 • Award given date: Sunday May 16, 2021 at 9:45 am mass.

Contact:

Click Here To Download Scholarship Form

Xin mỗi gia đình nhận một hộp nhỏ tại cuối Nhà Thờ, đem về nhà để mỗi ngày bỏ vào một ít tiền cắc (hay tiền giấy cũng được), rồi đến ngày Lễ Chúa Phục Sinh xin đem lại Nhà Thờ nộp cho chúng tôi. Số tiền thu được sẽ giúp các nhà truyền giáo thuộc Giáo Phận chúng ta tại các quốc gia khác. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Xin Phụ Huynh và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Hai hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 08 tháng 04 năm 2021 lúc 7:15pm tại Rm #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 04 sau Thánh Lễ 12:30PM.

PROGRAMS FOR CONFIRMATION CLASS OF 2021
Chương Trình cho Lớp Thêm Sức 2021

 1. Confirmation Retreat (Tĩnh Tâm)
  Date: Saturday - March 6, 2021 (Thứ Bảy ngày 6 tháng 3)
  Time: 8:00 AM - 6:00 PM (từ 8:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều)
 2. Confirmation Rehearsal & Confession (Tập dợt và xưng tội)
  Date: Saturday - May 8, 2021 (Thứ Bảy ngày 8 tháng 5)
  Time: 1:00 PM - 4:00 PM ( từ 1:00 giờ đến 4:00 giờ trưa)
 3. Confirmation Mass (Thánh Lễ Thêm sức)
  Candidates and family MUST ARRIVE AT CHURCH BY 11:00 AM
  (Các em Thêm Sức và gia đình phải có mặt tại nhà thờ lúc 11:00 giờ sáng)
 4. Date: Sunday - May 9, 2021 (Chúa nhật ngày 9 tháng 5)
  Time: 12:45 PM ( Thánh lễ 12:45 PM)

Chương trình được tổ chức tại nhà thờ. Xin đến đúng giờ. Chân thành cảm ơn.

 FIRST COMMUNION CLASS OF 2021
                                   Chương trình cho Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)
 
     FIRST COMMUNION RETREAT (Tĩnh Tâm)
             Date:  Saturday - April 10, 2021 (Thứ Bảy ngày 10 tháng 4)
             Time:  2:00 PM - 5:00 PM (2:00 giờ đến 5:00 giờ chiều)
             Place: PAC (Parish Activity Center) Hội Trường)

   FIRST COMMUNION REHEARSAL & CONFESSION (Tập dợt và xưng tội)

             Date:  Saturday - May 1, 2021 (Thứ Bảy ngày 1 tháng 5)
             Time:  2:00 PM - 4:00 PM (2:00 giờ đến 4:00 giờ trưa)
             Place:  Church (Nhà thờ)                               
 
     FIRST COMMUNION MASS  (Thánh Lễ XTRLLĐ)
             Candidates and family MUST ARRIVE AT CHURCH BY 11:00 AM (Các em XTRLLĐ và gia đình phải có mặt tại nhà thờ lúc 11:00 giờ sáng)
 
             Date:  Sunday - May 2, 2021 (Chúa nhật ngày 2 tháng 5)
             Time:  12:30 PM (Thánh lễ 12:30 PM)

 

 "Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Cha Chánh xứ kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với Ngài bất cứ lúc nào để Ngài có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

"Then He said to his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you to become God's instruments.