Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Xin phụ huynh của các em nhỏ muốn được rửa tội trong tháng 10 này đến tham dự lớp giáo lý vào ngày thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020 lúc 7:15pm tại phòng học 103 để chuẩn bị cho ngày rửa tội, Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 sau Thánh Lễ 12:30pm.

Trong tháng 10 năm 2020 này, Tháng Mân Côi, với sự chấp thuận của Cha xứ, chúng ta hãy tham gia chương trình Chuỗi Mân Côi Nối Kết, bằng cách chọn cho mình 1 chục kinh, trong 4 chuỗi Mân Côi VUI, THƯƠNG, MỪNG và SỰ SÁNG, để đọc từ ngày 01 tháng 10 này cho đến hết Tháng 10 năm 2020, với chủ đích: sùng kính Đức Mẹ Mân Côi và cầu xin Mẹ Maria can thiệp cho dịch bệnh Covid19 sớm chấm dứt, như đã từng xẩy ra trong lịch sử của Giáo Hội. Xin liên lạc với ông Nguyễn T. Định (512) 731-0994 để biết thêm chi tiết hoặc nếu quý vị cần bản mẫu của Kinh Mân Côi.
</div)

Xin quí phụ huynh vào link này để biết thêm về các lớp học, cách đưa đón các em và nhiều chi tiết cần thiết  http://www.hvmcc.org/education/giao-ly/

Mười sáu (16) ứng viên Phó tế Vĩnh Viễn của Khóa 2022 thuộc Giáo Phận Austin, Texas vừa được Đức Giám Mục Joe Vasquez trao ban tác vụ Giúp Lễ vào ngày 03 tháng 10, năm 2020 tại nhà thờ St. Williams ở Round Rock, Texas. Thầy Đaminh Hoàng Bình Hải, thành viên của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là một trong nhóm mười sáu ứng viên nêu trên sẽ được truyền chức thánh Phó Tế Vĩnh Viễn vào tháng 3 năm 2022 với ơn Thiên Chúa phù trợ và nhờ lời cầu nguyện của toàn Giáo Hội. Hiệp với lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những ứng viên Phó Tế tương lai trên và cho ơn thiên triệu của toàn Giáo Hội.

Sixteen (16) Deacon Candidates in the class of 2022 from the Diocese of Austin, Texas were instituted as Acolytes by Bishop Joe S. Vasquez on Saturday Oct 03, 2020 at St. Williams Catholic Church, Round Rock, Texas. Deacon Candidate Dominique Hai Binh Hoang, a member of our Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church is among these sixteen men who are 1.5 years away from being ordained as permanent Deacons with the graces of God. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary and the Holy Vietnamese Martyrs, let us continue to pray for these Deacon Candidates and the Vocation of the Church.

Theo luật của địa phận thì mỗi năm các em từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ được thầy cô của mỗi lớp dạy về lớp Luân lý và Đạo đức (EIM -ethics and Integrity) trong giờ học. Riêng các em lớp 6 và lớp 9 sẽ được cô Amy Nguyễn dạy trên mạng trong niên khóa này. Ngày giờ sẽ được thông báo sau. Nếu phụ huynh có thắc mắc hoặc quan tâm về lớp Ethics này thì xin liên lạc trực tiếp với thầy cô của lớp.

Trong thời gian gần đây, có một số trường hợp ý lễ không thấy trên tờ thông tin hay trên livestream hoặc projector trước các Thánh Lễ. Để tránh tình trạng thất lạc, xin quý vị bỏ Phiếu Xin Lễ vào phong bì riêng, đừng bỏ chung hoặc ghi ý lễ vào phong bì đóng góp, và bỏ vào rổ dâng cúng tại cuối thánh đường, hoặc gửi trực tiếp cho Cha Chánh Xứ, hoặc liên lạc với Ban Phụ Trách, số điện thoại (512) 834-8483.
Các ý lễ cho cuối tuần nhận được sau 12:00 trưa mỗi thứ Năm, sẽ không kịp để đăng lên tờ thông tin, chiếu lên livestream và projector, nhưng vẫn sẽ được ghi vào trang Ý Lễ Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ cuối tuần.
Ban Phụ Trách rất trân trọng các ý lễ cầu nguyện theo ý người xin và cố gắng cập nhật mỗi ngày để mọi người cùng thông công cầu nguyện. Xin quý vị cộng tác bằng cách gửi Phiếu Xin Lễ sớm và đúng nơi, đúng chỗ; không qua trung gian để tránh mất mát. Xin nhấn vào đây để tải về Phiếu Xin Lễ. Chân thành cám ơn quý vị.