Tin Tức

Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin Phụ Huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Tư năm 2019 hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm 11 tháng 4 năm 2019 lúc 7:15pm tại Rm #103 để sẵn sàng cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 sau Thánh Lễ 11:45AM.


Ghi Danh Cho Niên Khóa 2019-2020

Ban Giáo Dục sẽ nhận ghi danh cho các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2019-20 vào các Chúa Nhật 05, 12 & 19 tháng 5 sau hai Thánh Lễ tại Văn Phòng Giáo Lý, Bldg 1. Lệ phí $60/lớp/em; hoặc $150/em cho cả 3 lớp. Sau ngày 19 tháng 5, xin ghi danh trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ 512-834-8483. Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2019 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em.


Rước Lễ Cho Người Đau Yếu

Xin được phép lưu ý quý vị là khi nào trong gia đình có người đau yếu hoặc quý cụ cao niên mà không đến tham dự các Thánh Lễ được, mà muốn rước lễ tại nhà, thì xin vui lòng thông báo cho anh Phan Hoàng (512) 762-5247, để chúng tôi có thể sắp xếp quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể đem mình Thánh Chúa đến tận nhà vào lúc nào thuận tiện cho gia đình. Những quý vị vẫn thường xuyên có các Thừa Tác Viên Thánh Thể đem Mình Thánh Chúa rồi, thì không cần thông báo lại nữa. Xin cám ơn quý vị trước!