Tin Tức

Bí Tích Hòa Giải Trong Mùa Vọng

 • Chúa Nhật, ngày 15 tháng 12: 4:00pm đến 7:00pm: Anh và Việt ngữ.
 • Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 – Thứ Sáu, ngày 20 tháng 12: trước Thánh Lễ 6:30pm tại Nhà Nguyện
 • Thứ Bảy ngày 21 tháng 12: 5:00pm đến 6:00pm tại Nhà Thờ
 • Chúa Nhật, ngày 22 tháng 12: 5:30pm đến 8:00pm: Anh và Việt ngữ.

Chương Trình Phụng Vụ Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh

 • Thứ Hai, ngày 09 tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ trọng. Bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ. Giáo xứ chúng ta sẽ có Thánh Lễ lúc 8am và 7pm.
 • Thứ Ba, ngày 24 tháng 12: Vọng Chúa Giáng Sinh.
  1. Hát Vọng/Hoạt cảnh: 4:30 giờ chiều
  2. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 5 giờ chiều (Bilingual)
  3. Hát Vọng Giáng Sinh: 8:00 giờ tối
  4. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 8:30 giờ tối (tiếng Việt)
 • Thứ Tư, ngày 25 tháng 12: Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng và buộc. Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng. (tiếng Việt)
 • Chúa Nhật, ngày 29 tháng 12: Lễ Thánh Gia.
 • Thứ Ba, ngày 31 tháng 12: Lễ Vọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa @ 7:00pm.

Phép Lành Tòa Thánh & Địa Phận

Những cặp vợ chồng nào muốn xin phép lành Toà Thánh hoặc của Địa Phận để kỷ niệm ngày thành hôn xin liên lạc với Sơ Ane Nguyễn (512) 736-7463 càng sớm càng tốt. Những phép lành này sẽ được phát ra trong Thánh Lễ Gia Thất cuối năm 2019.Lớp Giáo Lý & Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin Phụ Huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Mười Hai hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 lúc 7:15pm tại Rm #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 12 sau Thánh Lễ 9:45AM.