Giáo Lý Tân Tòng

Giáo Lý Tân Tòng

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mục Đích: 

 • Giúp cho các anh chị muốn trở nên người Công Giáo
 • Giúp cho các anh chị Tân Tòng hiểu về Giáo Lý Công Giáo
 • Giúp cho các anh chị khám phá ra tình yêu của Chúa trong đời sống của mình
 • Giúp cho các anh chị trở nên người Kitô hữu sống đạo tốt qua đó là chứng nhân của tình yêu và là sự bình an và hạnh phúc của mình.

Chương Trình:  Chương trình được bắt đầu vào giữa Tháng 9 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Giờ Học: Lớp học được tổ chức vào mỗi Chúa Nhật từ 10:00 AM đến 11:00 AM

Liên Lạc:

Người Hướng Dẫn:

 • Cha chánh xứ Giuse Phạm Lê Minh
 • Thầy Phó Tế Mai Thế Hòa
 • Thầy Phó Tế Nguyễn Duy Giáo
 • Soeur Ane Monica Nguyễn

Nội Dung Chương Trình: Chương trình giáo lý tân tòng gồm tất cả 31 bài và được chia làm 4 phần chính.

 1. Phần I: Khái Quát
 • Bài 1: Cuộc Hành Trình Đức Tin
 • Bài 2: Tìm Kiếm Thiên Chúa
 • Bài 3: Đấng Tạo Dựng-Chúa Cha
 • Bài 4: Đấng Cứu Chuộc-Chúa Con
 • Bài 5: Đấng Thánh Hóa-Chúa Thánh Thần
 • Bài 6: Những Mô Thức Về Hội Thánh
 • Bài 7: Phụng Vụ và Năm Phụng Vụ
 • Bài 8: Chúa Giêsu Cứu Độ Nhân Loại
 1. Phần II: Mặc Khải
 • Bài 9: Thiên Chúa Mặc Khải
 • Bài 10: Thiên Chúa Tạo Dựng
 • Bài 11: Con Người Sa Ngã
 • Bài 12: Thiên Chúa Làm Người
 • Bài 13: Đức Giêsu Giáng Sinh
 • Bài 14: Đức Giêsu Chuẩn Bị Sứ Vụ
 • Bài 15: Đức Giêsu Thi Hành Sứ Vụ
 • Bài 16: Đức Giêsu Chết và Phục Sinh
 • Bài 17: Chúa Giêsu Ban Thánh Thần
 1. Phần III: Nghi Thức Phụng Tự
 • Bài 18: Bí Tích
 • Bài 19: Bí Tích Rửa Tội
 • Bài 20: Bí Tích Thêm Sức
 • Bài 21: Phụng Vụ Thánh Thể
 • Bài 22: Phụng Vụ Lời Chúa
 • Bài 23: Bí Tích Hòa Giải
 • Bài 24: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 • Bài 25: Bí Tích Hôn Phối
 • Bài 26: Bí Tích Truyền Chức Thánh
 1. Phần IV: Đời Sống Đức Tin
 • Bài 27: Cầu Nguyện
 • Bài 28: Yêu Người Như Chính Mình
 • Bài 29: Mến Chúa Trên Hết
 • Bài 30: Gương Mẫu: Đức Maria và Các Thánh
 • Bài 31: Tiếp Tục Cuộc Hành Trình