History

Posted on by

History of Holy Vietnamese Martyrs Catholic Parish

 1. LỜI MỞ ĐẦU
  Đại diện Hội Đồng Mục Vụ, chúng tôi xin sơ lược vài nét về lịch sử hình thành giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Austin, Texas. Mong rằng quí đọc giả có thêm chút tư liệu đê tham khảo, những cột mốc đáng ghi nhớ trong giáo xứ và những hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn.
  Hành trình đức tin và xây dựng của những mục tử dẫn dắt đoàn chiên, những tu sĩ nam nữ xuất thân trong giáo xứ cũng như những công trình xây dựng từ khởi đầu đến nay.

  • Giáo xứ được thành lập ngày 13 tháng 6 năm 1990 do Đức cha John McCarthy, giám mục giáo phận Austin Texas.
  • Đức ông Giuse Nguyễn Anh Văn, Chánh xứ tiên khởi, đã hướng dẫn cộng đoàn từ năm 1975 tại nhiều giáo xứ Mỹ khác nhau và về hưu ngày 25 tháng 10 năm 2015.
  • Cha Giuse Phạm Lê Minh sau 17 năm làm chánh xứ giáo xứ Saint Magarette Mary, Cedar Park, Texas. Ngày 26 tháng 10 năm 2015,đã nhận bài sai của Đức Cha Giuse Joe Vasque, Giám mục giáo phận Austin, Texas về thay thế.

  Những bông hoa phát xuất từ giáo xứ

  • Cha Giuse Ngô Đình Thông thụ phong ngày 16 tháng 6 năm 2007
  • Cha Phaolô Nguyễn Minh Justin thụ phong ngày 6 tháng 6 năm 2009
  • Cha Anphongsô Maria Quan Kỳ Sang thụ phong ngày 6 tháng 6 năm 2015
  • Thày Phó Tế Vĩnh Viễn Giuse Mai Thế Hòa truyền chức ngày 6 tháng 2 năm 2010
  • Sơ Mary Margaret Phạm Thị Kim Khánh OP, Thánh lễ Vĩnh Thệ ngày 7 tháng 7 năm 2012

  Trong khuôn khổ bài này, chúng tôi xin tóm tắt bài viết của Đức ông Giuse Nguyễn Anh Văn về lịch sử hình thành giáo xứ đăng trong Kỷ Yếu Kỷ Niệm 15 năm thành lập giáo xứ và những sự kiện, sinh hoạt nổi bật mà chúng tôi đã ghi nhận kể từ ngày thành lập đến nay. Nhưng chắc chắn còn thiếu sót nhiều vì không giữ hết đươc những tư liệu, hình ảnh.v.vv…Kính mong quí cộng đoàn thông cảm!
  Mong mọi thành viên tiếp tục phát huy tinh thần yêu thương, đoàn kết, siêng năng cầu nguyện, tha thứ cho nhau phục vụ Chúa và tha nhân, để giáo xứ ngày một thánh thiện và vững mạnh hơn về mọi mặt.
  Nguyện xin Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cà Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban phúc lành cho chúng ta.

 2. VÀI NÉT SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ
  1. Giai Đoạn Khởi Đầu
   1. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 đến tháng 8 năm 1987. Linh mục Giuse Nguyễn Anh Văn từ Waco, Texas nhận bài sai của Đức cha Vincent Harris, giám mục giáo phận Austin, Texas về làm cha phó và quản nhiệm cộng đoàn người Việt Nam về mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm (Sacred Heart), Austin, Texas. Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều mỗi Chúa nhật, với khoảng 30 gia đình thường xuyên tham dự. Đến năm 1987 con số này đã lên đến khoảng 100 gia đình.
   2. Tháng 8 năm 1987. Cha Giuse Nguyễn Anh Văn được cử làm cha Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse, Manor, Texas. Người Việt Nam công giáo sinh sống tại Austin lúc này đã lên đến khoảng 120 gia đình và mọi sinh hoạt theo Cha Giuse về Manor.
   3. Tháng 10 năm 1988. Vì nhu cầu phục vụ người Việt Nam tại Austin ngày một đông, dòng nữ tu Thánh giá Hoa kỳ cử sơ Ane Monica Nguyễn về phụ giúp giáo xứ, đặc trách các chương trình như: Giáo dục, Giáo lý, Trợ úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Don Bosco và các vấn đề liên quan đến xã hội của người Việt tại đây.
  2. Giai Đoạn Thành Lập Giáo Xứ
   1. Ngày 13 tháng 6 năm 1990. Đức cha John McCarthy, giám mục giáo phận Austin chấp thuận cho cộng đoàn với khoảng 130 gia đình, dưới sự linh hướng của cha Gisue Nguyễn Anh Văn mua khu thương mãi trên diện tích khoảng 3 mẫu tây để làm nhà thờ và sinh hoạt mục vụ cho cộng đoàn với giá $175,000.00. Khu phố này đang xây cất nhưng chưa hoàn thành, vì điều kiện kinh tế nên bỏ trống. Hiện nay là hội trường, các phòng học, nhà nguyện, đài Đức Mẹ, nhà xứ và bãi đậu xe.
   2. Ngày 14 tháng 5 năm 1993. Đức cha John McCarthy nâng cộng đoàn lên hàng giáo xứ, lấy tên là GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, giáo xứ duy nhất của người Việt Nam trong giáo phận.
  3. Giai Đoạn Kiến Thiết
   1. Đầu năm 2000. Công trình xây đài Đức Mẹ, bãi đậu xe mở rộng bắt đầu.
   2. Lễ Lá năm 2001. Công trình trên hoàn thành. Đức cha John McCarthy, linh mục Chánh xứ, quí cha Việt – Mỹ đồng tế trước tượng đài Mẹ với sự tham dự của quí thày, quí sơ, quí quan khách và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Sau Thánh lễ tiệc mừng khoản đãi thật linh đình để lại nhiều ấn tượng khó quên.
  4. Giai Đoạn Hoàn Thành
   1. Cuối năm 2003. Giáo xứ mua hơn ba mẫu đất đối diện cũng với giá $175,000.00 (Đây là một dấu lạ, vì số tiền mua khu phố bỏ trống trước đây và đất xây thánh đường mới cùng một giá). Sau này chủ đất tặng 5.8 mẫu còn lại. Lúc này số giáo dân đã lên đến hơn 500 gia đình.
   2. Đầu năm 2005. Để giải quyết nhu cầu ngày một đông tại giáo xứ, Đức ông Chánh xứ, Sơ Ane, Quí vị trong Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Cố Vấn, đại diện các đoàn thể và một số giáo dân, sau nhiều phiên họp bàn đã quyết định gây quỹ, lập ban xây cất để chuẩn bị cho chương trình xây thánh đường mới để có nơi thờ phượng Chúa trang nghiêm, sốt sáng hơn và có thêm nhiều phòng ốc đáp ứng nhu cầu ngày một đông để các em có nơi sinh hoạt. Ngân quỹ xây cất dự trù khoảng 4.5 triệu Mỹ kim.
  5. Chương Trình Xây Cất Thánh Đường Diễn Tiến Như Sau
   1. Chúa nhật 18 tháng 2 năm 2007. Nhân dịp giáo xứ mừng xuân Đinh Hợi, Đức cha Gregory M. Aymond, giám mục giáo phận Austin, Texas đã long trọng làm phép động thổ và đặt viên đá đầu tiên cho chương trình xây cất thánh đường mới. Hiện diện có Đức ông Chánh xứ Giuse Nguyễn Anh Văn, quí Cha Việt – Mỹ, quí Thày, quí Sơ, quí quan khách đến từ Houston, Arlington, Dallas Texas, đại diện nhà thầu Bob Rizzo Constructions tại Austin, đại diện tổ hợp kiến trúc sư người Việt Nam CnK Architects Inc., Arlington, Texas, ban xây cất, các đoàn thể và rất đông đảo giáo dân đã tham dự ngày trọng đại này.
   2. Ngày 23 tháng 10 năm 2007. Công trình xây cất Thánh đường bắt đầu.
   3. Ngày 11 tháng 01 năm 2008. Bắt đầu đổ chân móng và nền nhà thờ…Tạ ơn Chúa! sau 13 tháng 13 ngày công trình xây cất Thánh đường mới hoàn thành tốt đẹp đúng như dự trù.
   4. Thứ bẩy 6 tháng 12 năm 2008. Thánh lễ khánh thành, thánh hiến tân Thánh đường rất long trong và sốt sáng do Đức cha Gregory M. Aymond, giám mục giáo phận Austin, Texas Chủ tế. Đức ông Chánh xứ, quí cha Việt Mỹ, quí tu sĩ nam nữ, quí quan khách, đoàn thể và rất đông đảo cộng đoàn dân chúa tham dự. Tiệc mừng thật linh đình khoản đãi tại hội trường sau đó để lại nhiều ấn tượng khó quên.
   5. Chúa nhật 04 tháng 12 năm 2012. Thánh lể kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên Khánh Thành, Thánh Hiến Thánh Đường đã tổ chức trọng thể để lại nhiều ấn tượng. Sau Thánh lễ mọi người hân hoan tới hội trường dự tiệc trà than mật.
   6. Chúa nhật 01 tháng 09 năm 2013. Thánh lễ đốt giấy nợ đã được tổ chức trọng thể tại Thánh đường. Tiệc mừng linh đình sau thánh lễ với sự tham dự đông đủ cộng đoàn dân chúa.