Ca Đoàn Hồng Ân

Ca Đoàn Hồng Ân

Lời Giới Thiệu

 • Ca đoàn Hồng ân là một tập thể trẻ mới được thành lập tháng 12/2020 do nhu cầu phục vụ Thánh lễ 8 giờ sáng mỗi Chúa nhật, do chính Cha Chính xứ Giuse Lê Minh đặt tên và công bố.
 • Với ý nghĩa tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân Chúa thương ban nên muôn ngàn đời chúng con tâm nguyện sẽ mãi mãi ca vang tình yêu Chúa không ngơi.
 • Ca đoàn chọn Thánh hiệu Đức mẹ hồn xác Lên Trời và mừng Bổn mạng vào ngày 15/8 hằng năm

Tôn Chỉ
Ca đoàn hiện có khoảng 40 ca viên yêu Thánh ca và hăng say phục vụ với tôn chỉ PHỤC VỤ TRONG HÂN HOAN, cùng chia sẻ niềm vui được là con Chúa với nhau và với Cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát trong bầu khí thánh thiêng và khiêm hạ hầu góp phần yêu thương nhau hơn và giúp Cộng đoàn đến với Chúa ngày càng gần hơn.

Mục Đích

 • Hát là cầu nguyện. Giúp cộng đoàn hướng lên Chúa qua âm nhạc và những bài hát ca tụng Chúa
 • Cộng tác với cha chánh xứ để phục vụ cộng đoàn trong Thánh Lễ qua những bài Thánh Ca
 • Cộng tác với các hội đoàn/ ca đoàn trong giáo xứ trong những dịp lễ lớn để nối kết tình anh em trong giáo xứ

Ban Điều Hành

 • Đoàn Truởng Phêrô Mai Xuân Tuấn
 • Đoàn Phó Maria Đoàn Thị Huyền Trinh
 • Thủ Quỹ Maria Phạm Thị Hương
 • Thư Ký Maria Nguyễn Thị Phương Quỳnh

Ban Tập Huấn

 • Ca Trưởng Savio Lê Quang Tuyến
 • Ca Phó Maria Nguyễn Thị Tuyết Hằng
 • Ca Phó Giuse Nguyễn Ngọc Thanh

Nội Quy và Điều Kiện Gia Nhập

 1. Nam, nữ không phân biệt tuổi tác muốn phụng vụ và ca tụng Chúa qua các bài ca tiếng hát.
 2. Cần đi đến tập hát thường xuyên và đúng giờ.
 3. Nội Quy và Đơn Xin Gia Nhập

Sinh Hoạt – Định Kỳ

 1. Sinh hoạt tập hát thường kỳ vào thứ Sáu và hát lễ Sáng Chúa nhật.