Ca Đoàn LMTT

 

  1. Lời giới thiệu: Ca Đoàn LMTT bao gồm các Đoàn viên LMTT với các Giọng hát Nam thuần tuý, không có Nữ để phục vụ cho các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng và các Thánh Lễ đặc biệt của Đoàn LMTT và Giáo Xứ.

 1. Tôn Chỉ: Ca Đoàn LMTT là một đoàn thể dành cho các Đoàn viên LMTT.  Thuần tôn giáo và siêu nhiên.  Trung thành tuyệt đối với Giáo hội.  Hiệp nhất với Giáo xứ.  Cộng tác với Chủ chăn.
 2. Mục Đích: Sống theo ơn gọi làm Ki-tô hữu đích thực, thể hiện qua cuộc sống chứng nhân cho tình yêu Thánh Tâm Chúa.  Năng cầu nguyện, làm việc tông đồ giáo dân, công tác bác ái và xã hội.  Cổ võ tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội.
 3. Ban Trị Sư:
  1. Lê Quang Tuyến:
   • Ca Trưởng các Thánh Lễ đặc biệt cho Đoàn
   • Chọn bài hát cho các Thánh Lễ
  2. Phạm Ngọc Minh:
   • Ca Trưởng các Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng.
   • Điều hành Ca Đoàn
 4. Điều Kiện Gia Nhập: Đoàn viên LMTT
 5. Sinh Hoạt:
  1. Tập Hát:
   • Thánh Lễ Thứ sáu đầu tháng: Thứ năm cuối tháng trước @8:00PM, @GX
   • Các Thánh Lễ đặc biệt: Ca Trưởng sắp xếp
  2. Hát Lễ:
    • Thứ Sáu Đầu tháng
    • Các Thánh Lễ đặc biệt – khi Cha Linh Hướng chấp thuận