Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Posted on by

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

GIÁO XỨ CTTĐVN – AUSTIN TX

TTVLC Nghiep

Lời Giới Thiệu (Introduction):

Ban thừa tác viên Lời Chúa của cộng đoàn công giáo, GXCTTĐVN tại Austin, Texas được chính thức thành lập vào năm 2016 với sự chấp thuận của cha tuyên úy để cộng tác trong chương trình phụng vụ đời sống tinh thần trong cộng đồng dân Chúa.  

Tôn Chỉ (Principle):

Truyền đạt Lời của Chúa đến với Cộng đoàn giáo dân một cách sốt sắng và hiệu quả.

Mục Đích (Purpose):

  • Suy niệm và thực hành Lời của Chúa vào cuộc sống người Tín hữu.
  • Thi hành tác vụ Công bố Lời Chúa một cách Chân thành và Nghiêm túc.

Ban Điều Hành (Staff):

Trưởng ban: Thomas Đặng Văn Nghiệp

Điều Kiện Gia Nhập (Requirement to Join):

  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Là hội viên Giáo Xứ CTTĐVN
  • Không bị ngăn trở đời sống gia đình
  • Có giọng tốt và rõ ràng
  • Siêng năng tham dự Thánh Lễ và sẵn sàng đảm nhận tác vụ TTV khi được mời