Việt Ngữ

GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam–Austin, Texas
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

viet ngu-logo

Chương Trình:

 • Niên khóa:       Từ cuối tháng 8 cho tới cuối tháng 5 của mỗi năm.
 • Giờ Giấc:        Thứ Bảy từ 10:00 am – 12:00 pm
 • Lứa Tuổi:        Từ 6 cho tới 18 tuổi – không phân biệt tôn giáo.

Người Trách Nhiệm:

 • Hiệu Trưởng:  Trần Hữu Thịnh
 • Phó Hiệu Trưởng:  Trần Hữu Phú

Mục Đích:  Tiếng Việt còn, người Việt còn.

Trường Đắc Lộ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin được tổ chức với mục đích bảo tồn Tiếng Việt ở hải ngoại cũng là mối ưu tư cho tất cả người Việt xa hương. Đặt căn bản trên tinh thần đó, trường học Đắc Lộ với quý thầy cô thiện nguyện hy sinh để lo việc giáo dục Việt ngữ mong có thể đóng góp phần nào vào công việc giáo dục và duy trì tiếng mẹ đẻ cho con em chúng ta ở hải ngoại dựa trên những nguyên tắc tổng quát như sau:

 • Nhắm vào các em học sinh sinh trưởng trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại.
 • Đào tạo những kiến thức tổng quát thích ứng với sự suy nghĩ của người Việt trên đất Mỹ.
 • Giúp cho các em tiến triển hơn trong việc nói và viết tiếng Việt.
 • Bảo tồn lịch sử, và đạo đức của người Việt qua sự trau dồi kiến thức tổng quát, để các em có thể cảm nghiệm được quê hương Việt Nam yêu dấu và duy trì được bản chất tốt và văn hóa phong phú của người Việt.

Cách Thức:

Lớp 1

 • Học các vần 2 chữ.
 • Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 50‐70 chữ.
 • Điền vào chỗ trống chữ đơn.

Lớp 2

 • Học các vần 2 chữ.
 • Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 70‐100 chữ.
 • Điền vào chỗ trống chữ kép.
 • Đặt câu với những từ giản dị ‐ một chữ.

Lớp 3

 • Học các vần 3 và 4 chữ.
 • Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 100‐130 chữ.
 • Điền vào chỗ trống với từ kép.
 • Đặt câu với từ kép.

Lớp 4

 • Học các vần 3 và 4 chữ.
 • Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 130‐170 chữ.
 • Điền vào chỗ trống với từ kép trừu tượng.
 • Đặt câu phức tạp (2 dòng) với từ kép trừu tượng.

Lớp 5

 • Đọc và viết bài chính tả dài khoảng 170‐220 chữ.
 • Điền vào chỗ trống với những từ trừu tượng.
 • Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng.

Lớp 6

 • Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 220‐300 chữ.
 • Viết đoạn văn dài.

Lớp 7

 • Bài tập đọc và viết chính tả 300‐ 400 chữ.
 • Tập làm văn với bài văn ngắn.

Lớp 8 & 9

 • Bài đọc không giới hạn độ dài.
 • Viết luận văn.
 • Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Đọc truyện Việt Nam
 • Đối thoại tiếng Việt