Ban Khánh Tiết

Posted on by

Ban Khánh Tiết

 

1. Lời Giới Thiệu:

Ban Khánh Tiết có nhiệm vụ làm đẹp và trang trí cho Thánh Đường và cho khuôn viên Giáo xứ theo các mùa Phụng Vụ, các ngày lễ Holidays và các ngày lễ đặc biệt khác. Ban Khánh Tiết giúp Giáo xứ bằng cách tạo nên bầu không khí ấm cúng, mời mọc và chào mừng trong khung cảnh thánh thiện. Giáo Dân không cần phải mở sách Lễ để biết chúng ta đang trong mùa Phụng Vụ nào, chỉ cần bước vào Thánh Đường. Màu áo lễ, cách trang trí hoa, cây cảnh và các vât dụng khác sẽ cho biết mùa Phụng Vụ hoặc chương trình đặc biệt.

2. Tôn Chỉ:

Trung thành tuyệt đối với Giáo hội. Hiệp nhất với Giáo xứ. Cộng tác với Chủ chăn.

3. Mục Đích:

Sống theo ơn gọi làm Ki-tô hữu đích thực, thể hiện qua nghệ thuật làm rạng ngời danh Chúa.

4. Ban Trị Sư:

  • Trưởng Ban: Sơ Anne
  • Phó Ban: Hoàng Dung

5. Điều Kiện Gia Nhập:

  1. Thành viên của Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Austin.
  2. Có thời giờ rảnh, mắt nhìn nghệ thuật,
  3. Yêu thích và biết cắm hoa cũng như trang trí Thánh đường
  4. Có thể phục vụ thứ sáu và thứ bảy và trong các Thánh Lễ đặc biệt.

6. Sinh Hoạt:

  1. Cắm hoa và trang hoàng Thánh Đường và Nhà Nguyện cho các Thánh Lễ.
  2. Trang hoàng khuôn viên Giáo Xứ cho các lễ đặc biêt và, các mùa trong năm.