Cursillo

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN AUSTIN, TEXAS

NGÀNH VIỆT NAM

Cursillo Another Logo
Cursillo logo

Một tay nắm CHÚA một tay nắm anh chị em

 

 

 

1. LỜI GIỚI THIỆU

Definition of the Movement

Cursillos in Christianity is a Movement which, by its own Method, attempts from within the Church, to give life to the essential Christian truths in the singularity, originality and creativity of the person.    In discovering their potential and accepting their limitations, they will direct their freedom with their conviction, reinforce their will with decisiveness and direct their friendship with the virtue of constancy in their day-to-day life, personally and with others.

Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, nhờ vào một phương pháp riêng và qua ân sủng của Thiên Chúa, giúp người  giáo dân cố gắng sống đời Kitô hữu với tính cách đặc biệt, độc đáo, và sáng tạo của mỗi cá nhân; mà không quên ý thức được khả năng và chấp nhận những giới hạn của mình. Người Kitô hữu thực thi quyền tự do qua lòng xác tín, và làm cho ý chí thêm mạnh mẽ bằng chính quyết định của mình, hầu tạo thuận lợi cho việc duy trì tình bạn một cách kiên trung trong đời sống hằng ngày, của cá nhân và cộng đồng.

Phương pháp cursillo là tiến trình nhằm giúp đỡ những người đã chịu phép Rửa hiểu biết bổn phận của mình và xác tín trong việc Sống và Chia sẽ đời sống cá nhân cursillista (bằng lối sống gương mẫu của mình).  Do đó, việc sống trong ơn Thánh, yêu Chúa và tha nhân, có thể được xem là cội nguồn. là căn nguyên của người Kito hữu và hành động (làm việc tông đồ).  Nhằm xây dựng cột sống Kito Giáo trong xã hội….

EVANGELIZATION: This life through its encounter and friendship with Christ, is an inexhaustible source of effective evangelization in the family, neighborhood, workplace, leisure, and finally in the very space we occupy at this exact movement in our lives.

2. TÔN CHỈ – VISION STATEMENT

Giúp người giáo dân sống đời Kitô hữu đích thực nhằm xây dựng một cộng đồng Kitô giáo trong xã hội qua việc thực thi 3 phương thức SÙNG ĐẠO, HỌC ĐẠO, VÀ HÀNH ĐẠO

Vision Statement:  to enable the person to be fully Christian, who in turn, will transform his environment to be more Christian by living his internal tripod of PIETY(HEART), STUDY(MIND),  and ACTION (WILL).

3. MỤC ĐÍCH – PURPOSE

Purpose: Enlighten all men and women in the world that GOD in CHRIST LOVES THEM!

Mentality: Cursillo in Christianity consists of proclaiming the best news of the best reality that God, in Jesus Christ “Love Us”; communicate by the best means which is “Friendship”, and directed towards the best of each one, which is the person and his capacity of conviction, decision, and constancy.

MISSION STATEMENT: MAKE A FRIEND, BE A FRIEND, BRING OUR FRIENDS TO CHRIST.  Tìm Bạn, Làm Bạn, đưa các bạn đến với Chúa Kito.

4. CHA LINH HƯỚNG VÀ BAN CHẤP HÀNH – Spiritual Advisor and Secretariat

Văn Phòng Điều Hành: Cha Linh Hướng:LM Bernard Nguyễn Thế Hùng –email; [email protected]

Trưởng Ban Điều Hành: Maria Đinh Thanh Hoa-email; [email protected]

Trưởng TrườngLãnh Đạo: Dominico Uông Thành Công-email; [email protected]

Khối Tiền: Teresa Hoàng Thu Hồng-email; [email protected]

Khối Hậu :Maria Trần Thị Lài-email; [email protected]

Khối Ba ngày:

5. TÌM HIỂU PHONG TRÀO CURSILLO

https:/www.natl-cursillo.org

Điều kiện gia nhập xin liên lạc

  • chị Teresa Hoàng Thu Hồng  (Rose) 512-751-0144
  • chị Maria Đinh Thanh Hoa 512-921-5190

6. SINH HOẠT – Activities

  • Nhóm:  Cursillistas được chia thành 2 nhóm : 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ.  Các nhóm thường họp  nhóm một  hay hai lần trong tháng tùy theo.
  • Liên nhóm nam/nữ:  2 lần trong năm
  • Giờ Tông đồ:  7:30 tối thứ năm đầu tháng
  • TLĐ:  7:30 giờ tối thứ năm, tuần thứ hai trong tháng lẽ (1, 3, 5, 7, 9, 11)
  • Ultryea:  7:30 giờ tối thứ năm của tuần thứ  ba
  • BĐH:  nhiệm kỳ 3 năm. Họp chiều chủ nhật tuần thứ hai lúc 4:00 giờ chiều
  • Hội thảo (workshop):  mùa xuân
  • Tĩnh tâm:  mùa hè