Church Image

Featured

Thông Báo Khẩn

Thay Đổi Giờ Các Thánh Lễ Chúa Nhật Trong Mùa Hè — Sunday Mass Time in Summer

Bắt đầu từ Chúa Nhật 5/26/24 cho đến ngày 8/18/2024, các Thánh Lễ trong ngày Chúa Nhật sẽ được thay đổi như sau.

  • Lễ Chúa Nhật 8:00 AM, tiếng Việt – không thay đổi
  • Lễ Chúa Nhật 10:00 AM, tiếng Việt – không thay đổi
  • Lễ Chúa Nhật 12:00 PM, tiếng Anh

Starting from Sunday May 26 through August 18, 2024, Sunday Mass times will be changed as the following:

  • 8:00 am Mass in Vietnamese
  • 10:00 am Mass in Vietnamese
  • 12:00 pm Mass in English

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Thứ Bảy 1 tháng 6, 2024, bắt đầu từ 7:00 sáng, khởi công làm sạch đẹp trong Thánh Đường và khuôn viên giáo xứ. Xin các đoàn thể, các ban, nhóm, và toàn thể giáo dân cùng chung tay góp sức. Xin mang theo các dụng cụ cắt, tỉa cây lớn nhỏ, và nếu được, các máy cắt và trim cỏ. Giáo xứ sẽ phục vụ bữa điểm tâm và bữa ăn trưa.

Lớp Giáo lý dự bị hôn nhân sẽ được tổ chức vào cuối tuần từ 6:30 pm Thứ Sáu ngày 7 tháng 6 cho đến 2:00 pm Chúa Nhật 9 tháng 6 năm 2024. Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn vào năm 2024 hay trước tháng 6 năm 2025, cần tham dự khóa học này, vì mỗi năm chỉ có một khoá học mà thôi.  Hạn chót để ghi danh là ngày 13 tháng 5, 2024. 

Phiếu ghi danh có sẵn ở cuối nhà thờ hay ở:  https://www.hvmcc.org/sacraments/matrimony/

Marriage Preparation class will be held on Friday, June 7, starting at 6:30PM, and finishing on Sunday, June 9, 2024 at 2:00 pm.  Any couples planning to be married in 2024 or prior to June 2025 need to take this Marriage Preparation class, since this is the only class offered at our parish this year.  The deadline for registration is May 13, 2024.

Registration forms are available in the Church lobby or online at https://www.hvmcc.org/sacraments/matrimony/

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 sau Thánh Lễ 12:30 PM.

Tin Tuc Dac Biet

Tìm Hiểu

Lts: Giáo xứ hàng tuần sẽ tóm tắt và đơn giản hóa loạt bài của Cha Phạm Đình Ái về Thánh Lễ bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt trên tờ Thông Tin, để mọi người thuộc mọi lứa tuổi có cơ hội “tái khám phá, bảo tồn, và sống những ý nghĩa xác thực cũng như sức mạnh” của Thánh Lễ, một cử hành phụng vụ cao đẹp nhất cho Thiên Chúa và hữu hiệu nhất cho cuộc sống Kitô hữu chúng ta.

Nếu có thời gian, xin vào trang web của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com - để đọc nguyên văn toàn bài.

Vocation Ministry

Vocation Ministry

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ  Sáu lúc 5:15 pm.. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.