Church Image

Featured

Lent Season – Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Chúng tôi đã gởi các bao thư tổng kết số tiền quí vị đóng góp trong năm vừa qua để quí vị khai thuế. Nếu quí vị thấy có gì sai sót với số tiền quí vị đã đóng góp và ủng hộ, xin cho chúng tôi biết để sửa lại. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ các quí vị đã rộng rãi đóng góp và ûng hộ trong năm vừa qua!

Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided! There is no cost – just register below. 

  • Date: Mar 02 2024
  • Time: 9:00 am - 3:00 pm
  • Location: St. Louis King of France Catholic Church, 7601 Burnet Rd. Austin, TX 78757

  • Buổi họp Phụ Huynh Lớp 8 Giáo Lý: Chúa Nhật này ngày 14 tháng 01, 2024 lúc 11:15 sáng đến 12:15 trưa (giờ Giáo Lý) tại Phòng học 207
  • Thầy Sáu Hoà có các buổi hướng dẫn về Tín Lý và Luân Lý cho bậc phụ huynh có con em đang học  lớp GL 8 và 9,  trong chương trình hai năm Giáo Lý Thêm Sức, vào các ngày Chúa Nhật:  21 tháng 01, 18 tháng 02, 24 tháng 03, và 21 tháng 04 cũng vào lúc 11:15 đến 12:15 (giờ Giáo Lý)  tại phòng học 207

Ban Giáo Dục của GX sẽ tổ chức chuyến đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ của Địa Phận Austin (DCYC) vào ngày 2-4 tháng 2, 2024 cho các em đang học lớp 9-12 trong các trường trung học. Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng giáo xứ https://hvmcc.org/dcyc, hoặc [email protected]ầy Trác Quân, [email protected]ưởng John Văn,  Thầy Trần H. Thịnh - [email protected]

Chương Trình Giáo Lý Cho Người Tân Tông và Người lớn chưa lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 và kết thúc vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Lớp sẽ học vào mỗi Ngày Chúa Nhật từ 8:30AM đến 9:30AM. Xin liên lạc với Sr. Ane Nguyen (512) 736-7463

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 2 sau Thánh Lễ 12:30 PM.

Vocation Ministry

Vocation Ministry

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước các Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ Năm lúc 6:15, bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại Nhà Nguyện. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Saturday, February 25, 2023, 9:00 AM - 3:00 PM

Location: St. William Catholic Church, Round Rock

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.