Church Image

Featured

Lent Season – Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước các Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ Năm lúc 6:15, bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại Nhà Nguyện. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Saturday, February 25, 2023, 9:00 AM - 3:00 PM

Location: St. William Catholic Church, Round Rock

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.

Hãy đến với Chúa Thánh Thể - Come to Eucharistic Adoration

 • Thứ Sáu đầu tháng tại Thánh Đường – Chầu Thánh Tâm
  First Friday of the month after 7:00PM Mass at Church.
 • Thứ Bảy đầu tháng tại Thánh Đường – Chầu Mẫu Tâm
  First Saturday of the month after 7:00PM Mass at Church.

 •  RETREAT & FIRST CONFESSION (Tĩnh Tâm & Xưng Tội Lần Đầu):  SATURDAY APRIL  22, 2023 ---10:00 am - 6:00 pm
  •    -Retreat: 10 am - pm
  •    -First Confession:  4pm - 6pm
 • FIRST COMMUNION REHEARSAL (Tập Rước Lễ): SATURDAY MAY 6, 2023 - 2:00 pm - 4:00 pm
 • FIRST COMMUNION MASS (Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu):   SUNDAY MAY  7, 2023 @ 12:30 pm
 • XTRLLĐ Nộp Đơn & Lệ Phí - First Communion Form & Dues Collection: Chúa Nhật, ngày 19 và 26 tháng 3 sau lễ 8 giờ cho tới trước lễ 10 giờ ở cuối nhà thờ - Sundays March 19 & 26 after 8am mass until 10am mass in the Church lobby

Giáo Xứ có tổ chức Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót ngày Chúa Nhật 16 tháng 4 năm 2023 lúc 3 giờ chiều.

Chương trình:

 • 3:00pm - Đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót
 • Sau đó, là Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Giáo xứ sẽ mở lớp EIM như sau:

    Ngày:        Saturday – March 25, 2023

    Giờ:          12:00 pm – 3:00 pm

    Địa điểm: Nhà thờ

    *    Lớp này được dành riêng cho những ai chưa từng học qua lớp EIM.  Sau đây là điều kiện trước khi vào lớp:

 1. Đã điền đơn trên mạng của địa phận.
 2. PHẢI ghi danh để học trên mạng của địa phận bằng cách login to VIRTUS.ORG

            Nếu thời gian không thuận tiện học tại giáo xứ mình, quý vị có thể ghi danh học ở giáo xứ khác.

    * Những ai đã học quá 3 năm, thì chỉ được HỌC ONLINE qua mạng của địa phận VIRTUS.ORG. Tuy nhiên địa phận cũng mở rộng ở giáo xứ mình, nếu ai đã học lớp EIM qúa 3 năm mà không rành tiếng Anh cũng có thể ghi danh để học lớp tại giáo xứ.

     - Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần giúp ghi danh, xin gọi văn phòng giáo xứ với cô Kim Lý 512-834-8483, hoặc liên hệ với cô Thu Tâm 714-944-9447, Kim-châu 512-586-4848.

Xin mỗi gia đình nhận một hộp nhỏ tại cuối Nhà Thờ, đem về nhà để mỗi ngày bỏ vào một ít tiền cắc (hay tiền giấy cũng được), rồi đến ngày Lễ Chúa Phục Sinh xin đem lại Nhà Thờ nộp cho chúng tôi. Số tiền thu được sẽ giúp các nhà truyền giáo thuộc Giáo Phận chúng ta tại các quốc gia khác. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2023, Giáo Phận Austin sẽ sử dụng Chương Trình VIRTUS huấn luyện về an toàn môi trường cho người lớn và trẻ em. Theo đó, chương trình sẽ có những khóa học tại lớp cho các nhân viên và thiện nguyện viên mới, và các lớp trực tuyến cho những người tái đăng ký. VIRTUS sẽ theo Chương Trình Khích lệ Những Trẻ Thơ của Chúa (Empowering God’s Children Program), một nội dung huấn luyện mới về an toàn môi trường cho các em thiếu nhi và giới trẻ. Cũng xin nhắc, chương trình huấn luyện EIM là một đòi buộc cho tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên trong Giáo Phận. Do đó, Giáo Phận yêu cầu quý vị thiết lập một hồ sơ mới với Chương Trình VIRTUS này. Hồ sơ VIRTUS của quý vị sẽ nối kết với EIM cũ, ghi nhận những khóa quý vị đã học trong quá khứ và thời khóa biểu cho những khóa học mới.  Giáo Phận sẽ gửi cho quý vị một Email về Chương Trình VIRTUS mới này. Xin quý vị sử dụng USERID do Giáo phận cung cấp và dựa theo đó để tạo mã cốt cho hồ sơ của mình. Nếu gặp trở ngại hoặc cần trợ giúp, xin liên hệ với:

 • Cô Kim Lý: 512-834-8483
 • Cô Thu Tâm: 714-944-9447
 • Cô Kim-Châu: 512-586-4848

NB: Xin đừng xóa Email Giáo Phận gửi cho quý vị về Hồ Sơ VIRTUS mới này.


As of January 1, 2023, the Diocese of Austin implemented the VIRTUS® Programs as its new comprehensive safe environment training platform for adults and children.  New curriculums will be implemented for in-person EIM workshops for New employees and volunteers, and online refresher training.  The new curriculum that will be used is Empowering God's Children® Program.  This is the new safe environment curriculum for children and youth.  As a reminder, EIM training compliance is a Diocese requirement for all employees and volunteers.  Thus, you will be required to create a new account in the new VIRTUS online database.  This new online VIRTUS portal will provide access to your EIM account, including your workshop/training and background check history.

The diocese will send those with EIM COMPLIANT an email from the VIRTUS system to complete and to be changed to the new VIRTUS portal.  Please login with the userid that the diocese will provide you and follow the instruction to reset your password.    If you have any questions or needed help, please call

 • Ms Kim Ly at the parish office @ 512-834-8483
 • Ms. Thu Tam @ 714-944-9447
 • Mrs. Kim-Chau @ 512-586-4848.

PLEASE DONOT DELETE EMAIL FROM THE DIOCESE SENT TO YOU ABOUT THE VIRTUS ONLINE ACCOUNT.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân năm 2023 sẽ được tổ chức từ 6:30 chiều Thứ Sáu 9 tháng 6 đến Chúa Nhật 11 tháng 6 năm 2023.  Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn từ sau ngày 11 tháng 6 năm 2023 phải tham dự khóa học này, vì mỗi năm chỉ có một lớp tại giáo xứ mà thôi. 

Quý bạn cần ghi danh sớm để chúng ta có đủ thời gian hoàn tất phần thẩm định hôn nhân (Marriage Assesment ) giáo phận đòi hỏi.

Phiếu ghi danh có sẵn trên trang mạng của giáo xứ.  Nhấn vào đây để tải về.  


The 2023 Marriage Preparation class will be held from 6:30PM Friday, Jun 9 to Sunday Jun 11, 2023.  Couples planning to get married after June 11, 2023 must complete the 2023 Marriage Preparation class because this class is only offered once a year at our parish.

You should register early to complete the Marriage Assessment prior to Jun 9, 2023 per diocesan requirement.  Registration form is available online at the parish’s website (https://hvmcc.org) under the Sacrament Matrimony link.  You can also click here to download the form.  

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 7:15pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4 sau Thánh Lễ 12:30PM.