Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

1) LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI: (Lễ Trọng và Buộc)

 • Thứ Tư - 7 tháng 12: 7:00pm - Thánh Lễ Vọng (tiếng Việt)
 • Thứ Năm - 8 tháng 12: 8:00am - Thánh Lễ (tiếng Việt)
                                       7:00pm - Thánh Lễ (bilingual)

2) TĨNH TÂM MÙA VỌNG:

 •   Thời gian: Thứ Hai đến Thứ Tư - 12-14 tháng 12 (sau Thánh Lễ 7:00pm)
 •   Chủ đề: Từ Nhập Thể đến “Hiệp Hành” theo ánh sao
 •   Giảng Phòng: Lm Phanxicô Quảng Trần, Dòng Chúa Cứu Thế 

3) GIẢI TỘI MÙA VỌNG:

                Chúa Nhật 18 tháng 12, 2022:  từ 5:00pm đến 8:00pm 

4) ĐẠI LỄ GIÁNG SINH:

 • Thứ Bảy 24 tháng 12 - Thánh Lễ Vọng & Canh Thức:
                  4:00pm - Hoạt cảnh & Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh (English)
                  6:00pm - Thánh Lễ (tiếng Việt)
                  8:00pm - Thánh Ca Giáng Sinh & Thánh Lễ trọng thể (tiếng Việt)
 •  Chúa Nhật 25 tháng 12
                  10:00am - Thánh Lễ Giáng Sinh (bilingual)

5) TẾT DƯƠNG LỊCH - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA:

 • Thứ Sáu 30 tháng 12 - 7:00PM - Thánh Lễ kính Thánh Gia (bổn mạng CĐ Thánh Gia và Hội Phụ Huynh)     
 • Thứ Bảy 31 tháng 12 - 7:00PM - Thánh Lễ Vọng (tiếng Việt)
 • Chúa Nhật 1 tháng 1, 2023 - Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật
  •   8:00am (tiếng Việt)
  •   10:00am (tiếng Việt)
  •   12:30pm (English)

Quý vị nào muốn dâng cúng tiền (tuỳ hỷ) để mua cây và hoa Poinsettias trang hoàng bàn thờ vào mùa Giáng Sinh năm nay, để tưởng nhớ người thân yêu còn sống hay đã qua đời, xin dùng phiếu tặng hoa tại cuối nhà thờ, điền đầy đủ tên người được tưởng nhớ và tên người tặng cây hoặc hoa vào phiếu rồi trao lại cho chúng tôi. Tên quý vị và người quý vị tưởng nhớ đến sẽ được đăng trên tờ thông tin hàng tuần để theo dõi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý quý vị trong tuần cửu nhật, từ Dec 24 cho đến Jan 01. Chân thành cám ơn quý vị trước!

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

THỨ HAI - THỨ BA - THỨ TƯ
12, 13, 14 THÁNG 12, 2022
SAU THÁNH LỄ 7:00PM

Giảng Phòng: Lm. Phanxicô Quảng trần, CSsR

Chủ đề: Từ Nhập Thể đến “Hiệp Hành” theo ánh sao

 • THỨ HAI - 12 THÁNG 12:              Thời kỳ viên mãn...
       Thời đại hôm nay: một thời kỳ viên mãn hay thời của suy đồi, trụy lạc?
 • THỨ BA - 13 THÁNG 12:                Nhận làm nghĩa tử...
       
  Bạn thật sự là CON Thiên Chúa, hay chỉ là NÔ LỆ cho bao nhu cầu vật chất?
 • THỨ TƯ 14 THÁNG 12:                  Làm con của một người nữ.
       Cùng Giáo Hội, lên đường theo ánh sao. Một Hội Thánh hiệp hành.

Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến,
sinh làm con của một người nữ và sống dưới Lề Luật.
(Thư Galat 4:4)