Thanh Niên Công Giáo

Đoàn Thanh Niên Công Giáo Phaolô

Thanh Nien Cong Giao Logo

1. Lời Giới Thiệu

Cảm tạ Chúa qua sự phát triển và lớn mạnh của Giáo Xứ, Đoàn được thành lập đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các anh chị em với tâm hồn trẻ, cùng nhau đồng hành và thể hiện hai giới răn trọng nhất là Mến Chúa và Yêu Tha Nhân.

2. Tôn Chỉ

Kết hợp với Chúa qua công việc Phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong đức công bình và bác ái

3. Mục Đích

  • Về tinh thần: Cùng nhau nâng đỡ để thăng tiến tuổi trẻ Công Giáo.
  • Về Sinh Hoạt: “Phụng sự Chúa trong mọi người” qua những lãnh vực phục vụ bác ái trong và ngoài giáo xứ.
  • Duy Trì và phát huy truyền thống đạo đức, văn hóa Việt Nam.
  • Tương trợ và nâng đỡ nhau trong tình một đại gia đình.

4. Hình Ảnh / Ban Chấp Hành

5. Điều Kiện Gia Nhập

  • Đoàn viên chính thức là người Công Giáo thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin, Texas. Từ 21 tuổi trở lên, tán thành mục đích và tôn chỉ cùng tuân hành nội quy của Đoàn.
  • Đoàn viên danh dự là người không thuộc giáo xứ hoặc không phải Công Giáo nhưng tự nguyện tán thành mục đích và tôn chỉ của Đoàn.

6. Sinh Hoạt

  • Đoàn sinh hoạt vào Chúa Nhật thứ ba mỗi tháng
  • Tham gia các công tác trong giáo xứ khi cần
  • Tham gia công việc bác ái ngoài giáo xứ trong những chu kỳ trong năm
  • Hỗ trợ các đoàn thể, ban nghành trong giáo xứ