Ban Trật Tự

Posted on by
Ban Trật Tự Giáo Xứ CTTĐVN – AUSTIN, TX

Lời Giới Thiệu:

Ban Trật Tự của Cộng Đoàn Công Giáo GXCTTĐVN tại AUSTIN TX chúng tôi là những thành viên đầy lòng nhiệt huyết, luôn làm việc trong tinh thần thiện nguyện, hy sinh và phục vụ ngỏ hầu mang đến sự an toàn và hạnh phúc cho cộng đoàn dân Chúa, được chính thức thành lập với sự chấp thuận của Cha tuyên úy  gồm 18 thành viên kể cả Ban Điều Hành.

Mục Đích và Tôn Chỉ:

Làm việc trong tinh thần phục vụ Chúa và Cộng Đoàn – nhằm mục đích hướng dẫn, duy trì và bảo đảm cho toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt của Cộng Đoàn tại Giáo Xứ quanh năm được trật tự, an toàn và hợp pháp qua việc thể hiện tinh thần hài hòa, tương thân tương ái và đoàn kết hợp tác với mọi Hội Đoàn, Đoàn thể trong Cộng Đoàn nói chung và mọi thành viên trong Ban TT nói riêng.

Sinh Hoạt:

 • Họp định kỳ hàng tuần vào ngày Chúa Nhật sau Thánh Lễ I.
 • BĐH luôn phân công, phân nhiệm, điều hành và hướng dẫn lưu thông cho CĐ vào các dịp Lễ hay những dịp đặc biệt trong năm, mọi thành viên trong BTT đều được yêu cầu phải có mặt 20 phút trước và sau các giờ Lễ hay trước và sau các giờ cao điểm khi CĐ đến hay rời giáo xứ vào những dịp nêu trên.
 • Mỗi thành viên luôn tích cực thi hành phận vụ của riêng mình trong mỗi khu vực được Ban Điều Hành phân nhiệm trong công việc điều hành và hướng dẫn lưu thông cho Cộng Đoàn Dân Chúa đậu xe và đi ra, đi vào khu vực của Giáo Xứ – không những được trật tự, an toàn, hợp pháp mà còn giúp cho Cộng Đoàn luôn thể hiện được tinh thần biết tự trọng và tôn trọng mọi người xung quanh trong đó có các thành viên Ban Trật Tự.
 • Khi không thể chu toàn được những phận vụ đã được phân công vì lý do bất khả kháng – mọi thành viên trong BTT đều được yêu cầu phải báo cho Ban Điều Hành biết sớm để kịp thời sắp xếp những thành viên khác thay thế.
 • Mọi sinh hoạt nội bộ trong BTT – thường xuyên, định kỳ hay đặc biệt trong năm đều do Ban Điều hành chịu trách nhiệm sắp xếp với mọi thành viên trong Ban.

Ban Điều Hành:

 • Trưởng Ban: Nguyễn Tỉnh
 • Phó Ban:       Phạm Bắc, Vũ Thanh
 • Thư Ký:       Vũ Vinh
 • Thủ Quỹ:       Phạm Trang

Điều Kiện Gia Nhập:

 • Không phân biệt tuổi tác.
 • Cần có sức khỏe tốt.
 • Có tin thần kỷ luật, hy sinh, tận tụy và phục vụ tha nhân.