Ban Hướng Dẫn

Posted on by
Ban Hướng Dẫn

Usher-logo

Lời Giới Thiệu:

Do sự phát triển nhanh chóng của giáo xứ, Đức Ông Giuse Nguyễn Anh Văn chánh xứ tiên khởi và Hội Đồng Mục Vụ đã thành lập Ban Hướng Dẫn vào tháng 6 năm 2016 do ông Nguyễn Đức Vũ Đà làm trưởng ban.

Tôn Chỉ:  Hy sinh và phục vụ cho giáo xứ và tha nhân.

Mục đích:  Hợp tác với Cha chánh xứ và Hội Đồng Mục Vụ để giúp các Thánh lễ được trang nghiêm và tốt đẹp.

Ban điều Hành:

 • Trưởng ban: Ông Nguyễn Đức Vũ Đà.
 • Điều hành viên Thánh lễ 8:00 sáng Chủ Nhật: Ông Nguyễn Đức Khánh
 • Điều hành viên Thánh lễ 11:30 sáng  Chủ Nhật: Ông Micheal Hà.
 • Điều hành viên Thánh lễ 6:30 chiều thứ Bẩy: Ông Nguyễn Trọng Thoàn.

Điều Kiện Gia Nhập:

 • Thành viên của Giáo Xứ trên 18 tuổi và tình nguyện phục vụ.
 • Tác phong đứng đắn, kính trọng, hòa nhã và vui vẻ với những người chung quanh.
 • Tích cực và sốt sắng
 • Không ngăn trở nhận phép bí tích Thánh Thể.

Sinh Hoạt Phụng Vụ:

 • Thánh lễ 6:30PM thứ Bẩy: 6 hướng dẫn viên.
 • Thánh lễ 8:00AM Chủ Nhật: 8 hướng dẫn viên.
 • Thánh lễ 11:30AM Chủ Nhật: 6 hướng dẫn viên.
 • Thánh lễ Phục Sinh, Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán: 12 hướng dẫn viên.