Các Bà Mẹ Công Giáo


CBMCC-Logo2

CBMCC-Logo1

        HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

           Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

         Austin, Texas

 

Giới thiệu :

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo được thành lập tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin từ năm 1988.
Ban đầu số hội viên thật khiêm tốn, nhưng nhờ sự dìu dắt, nâng đở của Đức Ông nguyên chánh xứ là tuyên úy và Sister Ane Nguyễn làm trơ úy, hội hiện có hơn 100 hội viên.  Có nhiều hội viên cao tuổi, nhưng cũng có một số hội viên trung niên, trẻ trung và hăng say nhiệt tình trong mọi công tác của Hội.

Cha Tuyên Úy và Ban Chấp Hành

 • Tuyên úy: Linh mục Giuse Phạm Lê Minh
 • Trợ úy: Sister Ane Nguyễn
 • Hội trưởng: Anna Vũ Thị Bạch Hằng, điện thoại 512-586-9763
 • Phó Nội Vụ: Maria Theresa Phạm Thị Vui
 • Phó Ngoại vụ: Maria Nguyễn Thị Huệ
 • Thủ quỷ: Cecilia Hoàng Thị Ngọc Trâm
 • Thư ký: Teresa Phan Thị Kiều Oanh

Tôn Chỉ

Hội được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Nữ Monica, quan thầy của Hội, một người mẹ đạo đức, gương  mẫu của các gia đình.

Mục Đích

 • Quy tụ các bà mẹ trong giáo xứ thành một đoàn thể gương mẫu, đạo đức để cùng nhau học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sống trong gia đình, và giúp nhau bằng lời cầu nguyện, hầu trở nên những người vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại gương mẫu và đảm đang trong gia đình.
 • Giúp đở lẫn nhau khi còn sống cũng như lúc qua đời, cả về tinh thần lẫn vật chất nếu cần
 • Duy trì và bảo vệ những phong tục, tập quán tốt của người mẹ Việt Nam.

Điều Kiện Gia Nhập

Điều kiện duy nhất là nữ giới có gia đình hay độc thân  không giới hạn tuổi và là thành viên của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin, Texas.

Sinh Hoạt Định Kỳ

 • Tham dự nhưng buổi họp định kỳ vào chủ nhật đầu tháng và bất thường
 •  Tham gia các sinh hoạt của Hội và cho giáo xứ
 •   Tham dự các buổi tĩnh tâm hằng năm và trong các dịp đặc biệt