Church Image

Featured

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các Hội đoàn nếu có đồng phục xin mặc đồng phục của đoàn thể mình. Xin tập trung tại nhà thờ bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Sau Thánh lễ sẽ không có chầu đầu tháng vì chương trình khá dài với phần múa hoa và rước kiệu.

Kính gửi qúy Hội Đoàn Giáo xứ,

  1. Các Thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng sẽ được cử hành tại nhà thờ thay vì nhà nguyện, sau Thánh Lễ có Chầu Thánh Thể.  Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023.  Các Thánh lễ Thứ Sáu khác trong tháng vẫn được tổ chức tại nhà nguyện.
  2. Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các Hội đoàn nếu có đồng phục xin mặc đồng phục của đoàn thể mình. Xin tập trung tại nhà thờ bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Sau Thánh lễ sẽ không có chầu đầu tháng vì chương trình khá dài với phần rước kiệu và tuyên hứa của Hội Mân Côi.

TM Hội Đồng Mục Vụ

Lê Trọng Sinh

Giáo xứ sẽ có lớp Luân Lý và Đạo Đức thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 lúc 9:00 sáng tại hội trường.  Qúy vị nào là tình nguyện viên trong giáo xứ mà chưa từng học qua lớp EIM này, thì xin vào mạng của Địa phận WWW.VIRTUS.ORG để làm application trước và sau đó ghi danh học lớp ở giáo xứ mình hoặc nơi khác.

     Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp thì xin liên lạc với số 512-586-4848 (Kim-châu), 714-944-9447 (Thu Tâm), hoặc văn phòng giáo xứ 512-834-8483.

     An EIM workshop will be open on Saturday, September 23 at 9:00 am in the PAC at our facility.  Volunteers who are new and have never taken this EIM workshop, please do so by login to the Diocese of Austin website WWW.VIRTUS.ORG.  You must submit the application prior to signing up for class.  You can choose to take the class at another church if that is convenient for you.

Bốn (4) thành viên Hội Đồng Mục Vu chính thức chấm dứt nhiệm kỳ cuối tháng 10 năm 2023. 

Xin mời gọi giáo dân ghi danh tham gia phục vụ trong HĐMV nhiệm kỳ 4 năm  (2023-2027), thay thế cho 4 thành viên mãn hạn.

Xin ghi tên với cô Giáng Hương Thư ký HĐMV.

Kính thưa toàn thể cộng đoàn,

Đầu mùa hè vừa qua, một số đông anh em trong Ban Trật Tự đã xin về hưu, sau nhiều năm dài phục vụ cho cộng đoàn chúng ta.  Sau hè năm nay trước khi vào niên học mới, chúng tôi khẩn khoản kêu gọi quí phụ huynh cũng như qúy cộng đoàn: Vì sự an toàn chung của con em chúng ta cũng như toàn thể giáo dân, xin quí vị cùng hợp tác với chúng tôi để tham gia vào Ban Trật Tự.  Vì nếu không có Ban Trật Tự, thì sự đi lại qua đường rất là nguy hiểm cho con em chúng ta trong các giờ sinh hoạt,  cho giáo dân nói chung trước và sau các thánh lễ ngày Chúa Nhật.  Chúng tôi cần khoảng 2 tới 3 tiếng mỗi cuối tuần mà quí vị có thể đến giúp được. Hiện tại chúng tôi cần khoảng 20 người để luân phiên nhau. Nếu càng đông người tham gia, thì chúng ta có thể chia ra làm việc ít ngày hơn.Nếu muốn ghi danh xin liên lạc với anh Hoàng Tường số phone (512)970-9264 hay cho chị Kim tại văn phòng giáo xứ (512)834-8483.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Giáo Lý Cho Người Tân Tông và Người lớn chưa lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 và kết thúc vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Lớp sẽ học vào mỗi Ngày Chúa Nhật từ 8:30AM đến 9:30AM. Xin liên lạc với Sr. Ane Nguyen (512) 736-7463

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 9 sau Thánh Lễ 12:30 PM.

Ban Ẩm ThựcVocation Ministry

Vocation Ministry

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước các Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ Năm lúc 6:15, bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại Nhà Nguyện. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Saturday, February 25, 2023, 9:00 AM - 3:00 PM

Location: St. William Catholic Church, Round Rock

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.