Church Image

Featured

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 21 tháng 7 sau Thánh Lễ 12:00 PM.

Tin Tuc Dac Biet

Tìm Hiểu

Lts: Giáo xứ hàng tuần sẽ tóm tắt và đơn giản hóa loạt bài của Cha Phạm Đình Ái về Thánh Lễ bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt trên tờ Thông Tin, để mọi người thuộc mọi lứa tuổi có cơ hội “tái khám phá, bảo tồn, và sống những ý nghĩa xác thực cũng như sức mạnh” của Thánh Lễ, một cử hành phụng vụ cao đẹp nhất cho Thiên Chúa và hữu hiệu nhất cho cuộc sống Kitô hữu chúng ta.

Nếu có thời gian, xin vào trang web của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com - để đọc nguyên văn toàn bài.

Vocation Ministry

Vocation Ministry

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ  Sáu lúc 5:15 pm.. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.