Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Ghi danh các Lớp Giáo Lý, Thiếu Nhi và Việt ngữ sẽ bắt đầu vào những ngày như sau ở trước hội trường sau thánh lễ Chúa nhật 8 giờ và 10 giờ sáng: 

  • April 30
  • May 7, 14, 21 

Kính mời quý phụ huynh cố gắng ghi danh sớm để công việc sắp xếp lớp được dễ dàng hơn.  Xin dùng đơn có ghi sẵn tên tuổi của các em đưa về nhà thì tốt nhất.  Nếu ghi danh trễ sau các ngày trên thì xin gọi văn phòng giáo xứ số 512-834-8483 để ghi danh.  Chân thành cám ơn quý phụ huynh. 

                                          ************************************** 

Registration for school year 2023-2024 will begin for all Giao Ly, Thieu Nhi and Viet Ngu classes are on the following dates in front of PAC after 8:00 am and 10:00 am Sunday masses

  • April 30 
  • May 7, 14, 21 

We invite all parents to register for your children early so it will help us in arranging classes.  Please use the registration form that your children bring home with all their information already filled out.  That would ease our registration process.  If you miss the registrations, please call Ms. Kim Ly, our parish secretary at 512-834-8483 for registration.  Thank you very much. 

Thông Báo của Đoàn LMTT Austin, Texas
  • HỌP ĐOÀN:  Đoàn LMTT họp định kỳ hàng tháng vào Chúa Nhật 28 tháng 5 ngay sau lễ 9:45 AM tại phòng học 205 bên Hội Trường.
  • QUỸ LIÊN HOAN & TĨNH TÂM:  Trong buổi họp ngày 28 tháng 5, Đoàn sẽ thu nhận tiền đóng góp của Đoàn Viên đã hứa trong buổi họp tháng trước cho chi phí của tiệc Liên Hoan và Tĩnh Tâm.
  • THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG ĐOÀN LMTT và TUYÊN THỆ TÂN ĐOÀN VIÊN:  Thứ Bảy 10 tháng Sáu lúc 7PM tại Thánh Đường Giáo Xứ.
  • THÁNH LỄ (LỄ TRỌNG) THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU và CHẦU THÁNH THỂ:  Thứ Sáu 16 tháng 6 lúc 6:30 pm (Lưu Ý chúng ta sẽ dùng giờ mùa hè cho thánh lễ thứ Sáu).
  • TĨNH TÂM với LM. Nguyễn Đình Ngân, Dòng Tận Hiến (ICM).  Chủ Đề:  Thăng Tiến Hôn Nhân Lúc Tuổi Xế Chiều. Chúa Nhật 18 tháng 6 lúc từ 4pm - 5:30 pm tại Nhà Nguyện.
  • LIÊN HOAN:  Buổi tiệc liên hoan mừng Thánh Bổn Mạng của Đoàn LMTT sẽ làm bên Hội Trường ngay sau khi buổi tĩnh tâm kết thúc từ 5:30 pm đến 8 pm.

Thánh lễ Thứ Sáu của Giáo xứ chúng ta đang được cử hành lúc 7:00 tối mỗi Thứ Sáu. Để tiện cho sinh hoạt các đoàn thể, các Ca đoàn tập hát. Vì sự an toàn chung là mong muốn các sinh hoạt sẽ dừng lại lúc 10:00 tối mỗi Thứ sáu hằng tuần. 

Bắt đầu từ Thứ Sáu đầu tiên của Tháng Sáu, ngày 2 tháng 6, 2023, các Thánh lễ Thứ Sáu bắt đầu lúc 6:30 thay vì 7:00 giờ tối. 

Cũng xin nhắc lại là Các Thánh lễ trong các Chúa Nhật của Giáo xứ chúng ta sẽ được cử hành vào lúc 8:00AM, 9:45AM và 11:30AM (thay vì 8:00AM, 10:00AM và 12:30PM) bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 8 năm 2023.

TM Hội Đồng Mục Vụ
Lê Trọng Sinh

Các Thánh lễ trong các Chúa Nhật của Giáo xứ chúng ta sẽ được cử hành vào lúc 8:00AM, 9:45AM và 11:30AM (thay vì 8:00AM, 10:00AM và 12:30PM) cho mùa hạ năm 2023, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 8 vì các em không có lớp Giáo lý, Việt ngữ và sinh hoạt Thiếu nhi.  Thánh lễ sẽ đổi lại giờ cũ (8:00AM, 10:00AM và 12:30PM) sau đó.

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng kính báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về NGÀY THÁNH THỂ X, sẽ được tổ chức từ ngày 8-11/6/2023, với các giờ hội thảo, đi Đàng Thánh Giá, rước Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể chung và riêng, xưng tội, sinh hoạt cho giới trẻ và rước Kiệu Thánh Giuse. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với Đan Viện tại số điện thoại: 903-229-2034 hoăc vào website: https://www.thientamosb.org/.

Xin các gia đình đã mang hộp tiền Lent Box về nhà để làm việc bác ái trong mùa Chay 2023 hãy mang đến cho chúng tôi sau lễ Phục Sinh, April 09, 2023. Số tiền thu được qua chương trình này sẽ giúp cho các nhà truyền giáo thuộc giáo phận chúng ta tại các quốc gia khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân năm 2023 sẽ được tổ chức từ 6:30 chiều Thứ Sáu 9 tháng 6 đến Chúa Nhật 11 tháng 6 năm 2023.  Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn từ sau ngày 11 tháng 6 năm 2023 phải tham dự khóa học này, vì mỗi năm chỉ có một lớp tại giáo xứ mà thôi. 

Quý bạn cần ghi danh sớm để chúng ta có đủ thời gian hoàn tất phần thẩm định hôn nhân (Marriage Assesment ) giáo phận đòi hỏi.

Phiếu ghi danh có sẵn trên trang mạng của giáo xứ.  Nhấn vào đây để tải về.  


The 2023 Marriage Preparation class will be held from 6:30PM Friday, Jun 9 to Sunday Jun 11, 2023.  Couples planning to get married after June 11, 2023 must complete the 2023 Marriage Preparation class because this class is only offered once a year at our parish.

You should register early to complete the Marriage Assessment prior to Jun 9, 2023 per diocesan requirement.  Registration form is available online at the parish’s website (https://hvmcc.org) under the Sacrament Matrimony link.  You can also click here to download the form.  

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023 lúc 7:15pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 21 tháng 5 sau Thánh Lễ 10:00 AM.