Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Thánh Lễ kính Các Thánh sẽ được cử hành vào lúc 7:00pm, ngày 31 tháng 10 (lễ vọng); 8:00am & 7:00pm ngày 01 tháng 11 tại Thánh Đường. Xin phụ huynh hãy khuyến khích, hướng dẫn và giúp các con em mình học hỏi về Thánh Bổn Mạng của mình, thí dụ như "Con sẽ giới thiệu Thánh Bổn Mạng của con cho bạn như thế nào?" Cha Chánh Xứ sẽ có các câu đố vui về các Thánh, và tặng quà cho các em trong Thánh Lễ lúc 7:00pm.  Quý phụ huynh có thể cho các cháu mặc quần áo giống như Thánh Bổn Mạng của mình.

Trong tháng 10 năm 2021 này, Tháng Mân Côi, với sự chấp thuận của Cha xứ, chúng ta cùng hiệp ý:

  1. Qua Chuỗi Mân Côi Liên Tiếp Cầu Cho Quê Hương Việt Nam của chúng ta. Xin mỗi người hãy họn ngắm ít nhất một chục kinh Mân Côi mỗi ngày. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những tấm ảnh các mầu nhiệm chuỗi kinh Mân Côi bằng song ngữ ở cuối nhà thờ để quý vị cầm về cho gia đình cùng đọc.
  1. Giáo xứ sẽ mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi trong Thánh Lễ 6g30 chiều Thứ Năm, ngày 07 tháng 10. Kính mời tất cả quý hội viên MC, và những ai từng yêu mến kinh Mân Côi, đến tham dự Thánh Lễ này, để Tạ Ơn Đức Mẹ.
  1. Đặc biệt, trong Thánh Lễ này, sẽ có nghi thức Tận Hiến cho các Hội Viên Mân Côi muốn trở thành Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi (cũng gọi là Hiệp Sĩ Fatima). Vậy các hội viên nào muốn Tận Hiến toàn thân cho Đức Mẹ, xin liên lạc với ông Trưởng Hội Mân Côi Nguyễn Đức Khánh, phone # (512) 415-3077, trước ngày 26 tháng 9, để Tổng Hội kịp chuẩn bị Áo Hiệp Sĩ và bằng Tận Hiến.

Xin Phụ Huynh và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Hai hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021 lúc 7:15pm tại Rm #302 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 sau Thánh Lễ 12:30PM.

"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Cha Chánh xứ kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với Ngài bất cứ lúc nào để Ngài có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

"Then He said to his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you to become God's instruments.