Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Để chuẩn bị chương trình Giáo lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi cho niên khóa mới, kính mời quý phụ huynh ghi danh sớm qua phiếu có sẵn tên tuổi của các em.  Phiếu ghi danh sẽ được gởi qua email của quý vị giữa tháng Tư và trong tất cả các lớp giáo lý.  Dưới đây là những ngày ghi danh ở trước hội trường sau hai Thánh lễ sáng 8:00 am và 10:00 giờ.

    Sunday - April 28,  May 5,  May 12,  May 19

Xin qúy phụ huynh ghi danh càng sớm càng tốt để thuận tiện việc sắp xếp lớp và mua sách.  Nếu ghi danh sau May 19 thì xin gọi đến văn phòng giáo xứ và lệ phí trễ là $20 nếu sau July 31, 2024.  Chân thành cám ơn.

Registration for all Religious Education classes, Viet Ngu and Thieu Nhi for the school year 2024-2025 will begin on April 28, May 5, 12 and 19 in front of our parish activity center (PAC) after 8 am and 10 am Sunday mass.  Any registration after May 19 will be directed to our parish office and a late fee of $20 will be applied after July 31, 2024.

Parents will be emailed forms with their children’s information middle of the month of April and also all students will take home the preprinted form.  Please use these forms to ease the registration process. Thank you.

Scholarship Program-2024

Chương Trình Học Bổng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các em lớp 12 (ra trường trung học trong năm 2024) phải đủ 3 điều kiện:

  1. Trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - In TNTT
  2. Trong chương trình Giáo Lý – In GX Catechist program.
  3. Gia đình là thành viên của giáo xứ. – Family is a member of our parish

Chương trình này được bảo trợ do qũy học bổng Giáo Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hội Phụ Huynh và đoàn Liên Minh Thánh Tâm bảo trợ để tưởng thưởng những em Thiếu Nhi có học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, và có khả năng lãnh đạo. The Scholarship Program is sponsored by the parish scholarship fund, Catholic Mothers Group (CBMCG), Catholic Adult Organization (DTNCG) and The Sacred Heart of Jesus Men's Group (LMTT). The Parish Scholarship Committee will focus solely on the applicants' academic merits, civility, and their leadership ability.  Tiền Thưởng (Awards):

  1. 1st Place: $1000
  2.  2nd Place: $500
  3.  3rd Place: $300

Những Ngày quan trọng (Key dates):

  •  Application due date: Sunday April 21, 2024.  (Download application form here)
  •  Written essay session date: Sunday May 5, 2024 (Time to be determined)
  •  Award given date: Sunday May 19, 2024

Liên lạc (Contact)

Lớp Giáo lý dự bị hôn nhân sẽ được tổ chức vào cuối tuần từ 6:30 pm Thứ Sáu ngày 7 tháng 6 cho đến 2:00 pm Chúa Nhật 9 tháng 6 năm 2024. Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn vào năm 2024 hay trước tháng 6 năm 2025, cần tham dự khóa học này, vì mỗi năm chỉ có một khoá học mà thôi.  Hạn chót để ghi danh là ngày 13 tháng 5, 2024. 

Phiếu ghi danh có sẵn ở cuối nhà thờ hay ở:  https://www.hvmcc.org/sacraments/matrimony/

Marriage Preparation class will be held on Friday, June 7, starting at 6:30PM, and finishing on Sunday, June 9, 2024 at 2:00 pm.  Any couples planning to be married in 2024 or prior to June 2025 need to take this Marriage Preparation class, since this is the only class offered at our parish this year.  The deadline for registration is May 13, 2024.

Registration forms are available in the Church lobby or online at https://www.hvmcc.org/sacraments/matrimony/

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4 sau Thánh Lễ 12:30 PM.