Church Image

Featured

Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

1) LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI: (Lễ Trọng và Buộc)

 • Thứ Tư - 7 tháng 12: 7:00pm - Thánh Lễ Vọng (tiếng Việt)
 • Thứ Năm - 8 tháng 12: 8:00am - Thánh Lễ (tiếng Việt)
                                       7:00pm - Thánh Lễ (bilingual)

2) TĨNH TÂM MÙA VỌNG:

 •   Thời gian: Thứ Hai đến Thứ Tư - 12-14 tháng 12 (sau Thánh Lễ 7:00pm)
 •   Chủ đề: Từ Nhập Thể đến “Hiệp Hành” theo ánh sao
 •   Giảng Phòng: Lm Phanxicô Quảng Trần, Dòng Chúa Cứu Thế 

3) GIẢI TỘI MÙA VỌNG:

                Chúa Nhật 18 tháng 12, 2022:  từ 5:00pm đến 8:00pm 

4) ĐẠI LỄ GIÁNG SINH:

 • Thứ Bảy 24 tháng 12 - Thánh Lễ Vọng & Canh Thức:
                  4:00pm - Hoạt cảnh & Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh (English)
                  6:00pm - Thánh Lễ (tiếng Việt)
                  8:00pm - Thánh Ca Giáng Sinh & Thánh Lễ trọng thể (tiếng Việt)
 •  Chúa Nhật 25 tháng 12
                  10:00am - Thánh Lễ Giáng Sinh (bilingual)

5) TẾT DƯƠNG LỊCH - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA:

 • Thứ Sáu 30 tháng 12 - 7:00PM - Thánh Lễ kính Thánh Gia (bổn mạng CĐ Thánh Gia và Hội Phụ Huynh)     
 • Thứ Bảy 31 tháng 12 - 7:00PM - Thánh Lễ Vọng (tiếng Việt)
 • Chúa Nhật 1 tháng 1, 2023 - Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật
  •   8:00am (tiếng Việt)
  •   10:00am (tiếng Việt)
  •   12:30pm (English)

Quý vị nào muốn dâng cúng tiền (tuỳ hỷ) để mua cây và hoa Poinsettias trang hoàng bàn thờ vào mùa Giáng Sinh năm nay, để tưởng nhớ người thân yêu còn sống hay đã qua đời, xin dùng phiếu tặng hoa tại cuối nhà thờ, điền đầy đủ tên người được tưởng nhớ và tên người tặng cây hoặc hoa vào phiếu rồi trao lại cho chúng tôi. Tên quý vị và người quý vị tưởng nhớ đến sẽ được đăng trên tờ thông tin hàng tuần để theo dõi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý quý vị trong tuần cửu nhật, từ Dec 24 cho đến Jan 01. Chân thành cám ơn quý vị trước!

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

THỨ HAI - THỨ BA - THỨ TƯ
12, 13, 14 THÁNG 12, 2022
SAU THÁNH LỄ 7:00PM

Giảng Phòng: Lm. Phanxicô Quảng trần, CSsR

Chủ đề: Từ Nhập Thể đến “Hiệp Hành” theo ánh sao

 • THỨ HAI - 12 THÁNG 12:              Thời kỳ viên mãn...
       Thời đại hôm nay: một thời kỳ viên mãn hay thời của suy đồi, trụy lạc?
 • THỨ BA - 13 THÁNG 12:                Nhận làm nghĩa tử...
       
  Bạn thật sự là CON Thiên Chúa, hay chỉ là NÔ LỆ cho bao nhu cầu vật chất?
 • THỨ TƯ 14 THÁNG 12:                  Làm con của một người nữ.
       Cùng Giáo Hội, lên đường theo ánh sao. Một Hội Thánh hiệp hành.

Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến,
sinh làm con của một người nữ và sống dưới Lề Luật.
(Thư Galat 4:4)


Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Những cặp vợ chồng nào muốn xin phép lành Toà Thánh hoặc của Địa Phận để kỷ niệm ngày thành hôn xin liên lạc với Sơ Ane Nguyễn (512) 736-7463 càng sớm càng tốt. Những phép lành này sẽ được phát ra trong Thánh Lễ Gia Thất cuối năm 2022.

Ban truyền thông Giáo Xứ chiếu Livestream và Slideshow, đang cần sự cộng tác của các tình nguyện viên.  Như qúy vị đã biết, Giáo Xứ Livestream mỗi ngày để mang Thánh Lễ đến những ai không thể đến Thánh Đường; và chiếu Slideshow để giúp các bạn trẻ dự lễ sốt sắng hơn.

Xin qúy vị cầu nguyện và với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần, hãy đến để chúng ta cùng nhau giúp Cha Chánh Xứ trong việc mục vụ rất quan trọng này. Qúy vị sẽ được huấn luyện để dùng các dụng cụ và software cũng như phương thức hoạt động. Xin liên lạc với Ô Lê Trọng Sinh, điện thoại 512-299-2167, email: [email protected]gmail.com.

Xin Phụ Huynh và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng, hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 10 tháng 11  năm 2022 lúc 7:15pm tại Rm #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 11 sau Thánh Lễ 12:30 PM.


"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Cha Chánh xứ kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với Ngài bất cứ lúc nào để Ngài có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

"Then He said to his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you to become God's instruments.

Hãy đến với Chúa Thánh Thể - Come to Eucharistic Adoration

 • Thứ Sáu đầu tháng tại Thánh Đường – Chầu Thánh Tâm
  First Friday of the month after 7:00PM Mass at Church.
 • Thứ Bảy đầu tháng tại Thánh Đường – Chầu Mẫu Tâm
  First Saturday of the month after 7:00PM Mass at Church.