Church Image

Featured

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Bắt đầu từ Chúa Nhật 22 tháng 5, giờ Lễ Chúa Nhật sẽ được thay đổi như sau: 8:00am; 9:45am; 11:30am (English Mass).  Xin mọi người lưu ý và cùng nhắc nhở người khác về thay đổi giờ lễ như trên. Nếu được, xin theo dõi website của Giáo Xứ hoặc tờ Thông Tin để nắm vững giờ giấc Thánh Lễ và cùng tham dự.

Ban Giáo Dục sẽ nhận ghi danh cho các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2022-23 vào các Chúa Nhật ngày 24 tháng 4; ngày 01, 08, 15 tháng 5 sau hai Thánh Lễ tại Văn Phòng Giáo Lý, Bldg 1. Sau ngày 15 tháng 5, xin ghi danh trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ 512-834-8483. Lệ phí $60/lớp/em; hoặc $150/em cho cả 3 lớp.Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2022 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em. Chương trình học của các em như sau:

  • Việt ngữ: Thứ Bảy từ 10:00AM – 12:00PM
  • TNTT: Chúa Nhật từ 9:45AM – 11:00AM
  • Giáo Lý: Chúa Nhật từ 11:15AM – 12:30PM

Xin Phụ Huynh và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Sáu hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 9 tháng 6  năm 2022 lúc 7:15pm tại Rm #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 sau Thánh Lễ 11:30 AM.

"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Cha Chánh xứ kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với Ngài bất cứ lúc nào để Ngài có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

"Then He said to his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you to become God's instruments.