Church Image

Featured

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Nguyện Cầu Cho quê hương Việt Nam.  Cho những người đã hy sinh trong chiến cuộc Việt Nam Cho những người đã thiệt mạng trên bước đường đi tìm tự do. 30 tháng 4 1975 - 2021 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin.

Xin Nhấn Vào Đây Để Xem

Chương trình ghi danh cho niên khoá 2021-2022 sẽ bắt đầu vào tháng 5 như sau:

  • Có 3 cách để ghi danh:
   1. Tại Hội Trường sau hai Thánh lễ Chúa Nhật 8:00 và 9:45 sáng ngày 2, 9, 16 tháng 5
   2. Sau đó quý phụ huynh có thể ghi danh với văn phòng Giáo Xứ - Thứ 2 tới thứ 5 từ 10:30AM- 4:00PM -Số ĐT: 512-834-8483
   3. Đính kèm check và tờ ghi danh bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh lễ. Xin ghi ngoài bao thư “Ghi danh GL,TN,VN”.

**** Hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 8, 2021 *******

 • Khai giảng cho niên khóa 2021-2022: Ngày 28, 29 tháng 8, 2021
  • Việt Ngữ: Mỗi thứ bẩy từ 10:00 - 11:30 Sáng.
  • Thiếu Nhi: Mỗi Chúa Nhật từ 9:45 - 11:00 Sáng.
  • Giáo Lý: Mỗi Chúa Nhật từ 11:00 - 12:15 Trưa.

Đơn Ghi Danh

Chương trình Ngày Tiêm Chủng Ngừa COVID-19 Thứ Bảy 4/24/2021 từ 10:00AM đến 3:00PM tại Hội trường Giáo Xứ CTTĐVN: cho tất cả thành viên GX và gia đình, từ 18 tuổi trở lên. Loại thuốc Moderna.

Tiếp tục ghi danh sau 4 thánh lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 17-18 tháng 4.  Kể từ ngày Thứ Hai 19 tháng 4 thì ghi danh ở văn phòng GX (512)-834-8483 từ 10:00AM đến 4:00PM.  Hạn chót ghi danh là Thứ Năm 22 tháng 4 lúc 4:00PM.  Những người ghi danh sau hạn chót sẽ đưa vào danh sách chờ và được hẹn đến sau 3:00PM Thứ Bảy 4/24/2021, nếu thuốc còn dư.  Hiện chỉ còn 250 liều thuốc.

Tất cả những người tiêm mũi một, sẽ trở lại cùng giờ vào ngày Thứ Bảy 22 tháng 5 để tiêm mũi hai.

Chương trình được phối hợp giữa Austin Public Health là đơn vị cung cấp thuốc; AVAMPS (Austin Vietnamese American Medical Professional Society) là đơn vị thiện nguyện cung cấp Y tá và nhân viên Y tế; Giáo Xứ là nơi cung cấp phương tiện và mặt bằng để thực hiện.  

Xin Phụ Huynh và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Hai hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 13 tháng 05 năm 2021 lúc 7:15pm tại Rm #302 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 05 sau Thánh Lễ 12:30PM.

PROGRAMS FOR CONFIRMATION CLASS OF 2021
Chương Trình cho Lớp Thêm Sức 2021

 1. Confirmation Retreat (Tĩnh Tâm)
  Date: Saturday - March 6, 2021 (Thứ Bảy ngày 6 tháng 3)
  Time: 8:00 AM - 6:00 PM (từ 8:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều)
 2. Confirmation Rehearsal & Confession (Tập dợt và xưng tội)
  Date: Saturday - May 8, 2021 (Thứ Bảy ngày 8 tháng 5)
  Time: 2:00 PM - 4:00 PM 
 3. Confirmation Mass (Thánh Lễ Thêm sức)
  Candidates and family MUST ARRIVE AT CHURCH BY 11:00 AM
  (Các em Thêm Sức và gia đình phải có mặt tại nhà thờ lúc 11:00 giờ sáng)
 4. Date: Sunday - May 9, 2021 (Chúa nhật ngày 9 tháng 5)
  Time: 12:45 PM ( Thánh lễ 12:45 PM)

Chương trình được tổ chức tại nhà thờ. Xin đến đúng giờ. Chân thành cảm ơn.

 

 "Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Cha Chánh xứ kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với Ngài bất cứ lúc nào để Ngài có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

"Then He said to his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you to become God's instruments.

Năm Thánh Giuse

Năm Thánh Giuse

Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. 

Sắc lệnh nói rằng với Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), “tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân, bằng những lời cầu nguyện và những việc lành, để với sự giúp đỡ của thánh Giuse, người đứng đầu Gia đình Nazareth trên trời, được an ủi và xoa dịu khỏi những đau khổ trong xã hội và của con người, đang gây ra cho thế giới của chúng ta ngày nay ”.

Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao, và Cha Krzysztof Nykiel, lưu ý rằng lòng sùng kính đối với Thánh Giuse đã phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của Giáo hội. 

Những Điều Kiện Để Nhận Ơn Toàn Xá

Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:

Thứ nhất: Ơn Toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về thánh Giuse.

 Thứ hai: những người theo gương thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng, cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá.

 Thứ ba: Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người đính hôn.

Thứ tư: Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để những người đang tìm công việc có thể tìm được việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn.

 Thứ năm: Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp.

Vị Thánh Hoàn Vũ

Để khẳng định lại tính phổ quát của sự bảo trợ của thánh Giuse đối với Giáo hội, ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa Ân giải Tối cao ban Ơn Tòa xá cho các tín hữu sẽ đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức để tôn vinh thánh Giuse, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 và 1 tháng 5, vào Lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, vào Chúa Nhật thánh Giuse (theo truyền thống Byzantine), vào ngày 19 hàng tháng và mỗi thứ Tư, ngày theo truyền thống Latinh được dành riêng kính nhớ thánh Giuse. 

Đối Với Người Già và Bệnh Nhân

Sắc lệnh cũng nói rằng trong hoàn cảnh khẩn cấp về sức khỏe, Ơn Toàn xá đặc biệt được ban cho những người cao niên, các bệnh nhân, những người hấp hối và cho tất cả những người vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nhà. 

Họ được nhận Ơn Toàn xá nếu có lòng xa tránh tội lội và với ý định hoàn thành, càng sớm càng tốt, ba điều kiện thông thường và thực hiện một việc đạo đức để tôn kính thánh Giuse, nguồn an ủi người bệnh và Đấng bảo trợ sự chết lành, dâng lên Thiên Chúa những đau đớn và khó chịu trong cuộc sống của họ với lòng tin tưởng.                    www.vaticannews.va

Covid-19

COVID-19

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn tồn tại, Đức Cha Joe Vasquez của Giáo Phận Austin đã cho phép mở cửa nhà thờ trở lại nhưng phải tuân theo những chỉ thị của tiểu bang Texas và thành phố Austin. Theo đó, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin, Texas cũng đã có những quy định cụ thể. Hiện tại, số người nhiễm bệnh vẫn không suy giảm và có chiều hướng gia tăng nhất là trong mùa đông này. Do đó, một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại những quy định này. Ước mong toàn thể giáo dân cùng cố gắng thực hiện để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả chúng ta và người anh em chung quanh.

Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc (Giáo Luật điều 1247)”. Trong giai đoạn này, chỉ có các tín hữu trong Giáo phận Austin với những điều kiện sau đây vẫn tiếp tục được miễn chuẩn.

 • Những ai đang đau yếu, bệnh tật.
 • Những ai quá 65 tuổi.
 • Những ai được khuyến cáo không nên tham dự Thánh Lễ tại Thánh Đường bởi bác sĩ hoặc cơ quan y tế.
 • Những ai biết chắc rằng nếu tham dự Thánh Lễ tại Thánh Đường sẽ gây nguy hại cho chính họ và những thân nhân họ đang chăm sóc trong gia đình.

Các tín hữu khi không thể tham dự Thánh Lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc trực tiếp tại Thánh Đường, phải thực hiện các hình thức đạo đức khác bù lại thí dụ như hiệp thông với cộng đoàn qua các Thánh lễ trực tuyến tại hvmcc.org (Giáo xứ sẽ không được lưu trữ các đoạn phim này ở YouTube) - lúc 7 giờ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật lúc 8am, 10am, 12:30pm (Anh ngữ) và Rước lễ thiêng liêng hoặc Cầu nguyện cho các bệnh nhân; Đọc và Suy niệm Phúc Âm; Lần hạt Mân Côi.

Khi vào thánh đường, xin đeo khẩu trang đúng cách (che cả mũi và miệng), khử trùng bàn tay với bình thuốc khử trùng được để sẵn ở cửa ra vào, và ngồi cách nhau 6ft (chỉ được ngồi nơi có dán tape các màu). Những người cùng trong một gia đình có thể ngồi chung với nhau nhưng phải cách 6 feet ở hai phía. Các tình nguyện viên sẽ đo thân nhiệt của tất cả những người tham dự và khuyến khích những ai có thân nhiệt trên 99.6F không nên vào Thánh Đường hoặc những nơi công cộng.

✠ Cũng nên tránh chuyện trò tiếp xúc khi ra vào thánh đường. Những ai vào trước, xin vui lòng ngồi những hàng ghế trên và vào giữa hàng ghế, để những người đến sau có thể ngồi phía ngoài mà không phải bước qua nhau.

✠ Khi lên rước lễ, xin vui lòng sát trùng tay với bình tẩy trùng cá nhân mang theo, cũng như đứng cách khoảng với người đứng trước. Khi rước lễ, xin đứng cách thừa tác viên một cánh tay. Thừa tác viên Thánh Thể sẽ nói “Mình Thánh Chúa Kitô” và đặt Mình Thánh Chúa nơi lòng bàn tay của người nhận. Người nhận Mình Thánh nên cung kính nhận và cúi đầu đáp lại “Amen”, rồi đứng qua một bên, kéo khẩu trang xuống và đưa Mình Thánh Chúa vào miệng trước khi bước về ghế ngồi của mình.

✠ Sau khi Thánh Lễ kết thúc, để tránh ùn tắc nơi cuối thánh đường, xin tuân theo chỉ dẫn của các hướng dẫn viên (usher), những người ngồi hàng ghế cuối đứng lên ra trước và theo thứ tự đến hàng ghế trên cùng. Khi đi ra, xin mọi người đi thẳng ra sân Nhà thờ, không nên dừng lại trò chuyện trong lobby.

✠ Các sinh hoạt đoàn thể, ca đoàn, vẫn tiếp tục tạm ngưng cho đến khi có sắc lệnh mới của Giáo Phận. Tuy nhiên, văn phòng Giáo xứ vẫn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu (10am-4pm) cho những ai muốn xin lễ, đóng góp tài chánh, hoặc những công việc khác. Xin đeo khẩu trang và khử trùng tay sạch sẽ khi đến văn phòng.

✠ Những ai cần lãnh Bí Tích Giải Tội xin điện thoại Văn phòng Giáo xứ, (512) 834-8483 để lấy hẹn. Giáo xứ cũng sẽ có thêm những buổi Giải Tội trong các chương trình Tĩnh Tâm. Người đi xưng tội phải đeo khẩu trang, tẩy trùng bàn tay và giữ khoảng cách 6ft trong và ngoài Tòa Giải Tội. Xin đọc kinh Ăn Năn Tội và viết tội vào giấy và trao cho Linh mục ngồi toà, ngài sẽ đọc tội và ban Bí Tích Hòa Giải.

Rửa Tội Trẻ Em vẫn được cử hành mỗi tháng sau lễ 12:30 giờ trưa Chúa Nhật, tuần thứ ba trong tháng. Các phụ huynh và người đỡ đầu phải có mặt tại thánh đường trước Thánh lễ 12:30 giờ để được hướng dẫn cụ thể. Cha mẹ các em bé được rửa tội phải làm đơn xin rửa tội cho con em mình, và cùng với người đỡ đầu tham dự lớp giáo lý Bí Tích Rửa Tội vào Thứ Năm, tuần thứ hai trong tháng lúc 7:15 chiều. Tất cả những ai đến tham dự đều phải đeo khẩu trang và ngồi cách nhau 6ft (nơi có dán tape các màu).

Xức Dầu Bệnh Nhân, Xưng Tội & Rước Lễ Của Ăn Đàng trong trường hợp lâm tử (danger of death), xin liên lạc (512) 834-8483. Tuy nhiên, xin mọi người hiểu rằng việc này cũng còn tùy thuộc vào sự cho phép của bệnh viện hoặc Nhà Hưu dưỡng nơi bệnh nhân đang chữa trị.

✠ Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả chúng ta hãy lên website của Giáo xứ hvmcc.org để xem Bản Tin Mục Vụ hằng tuần, cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như tìm đọc các tài liệu cầu nguyện, học hỏi cần thiết cho việc nuôi dưỡng đức tin trong giai đoạn hiện tại.

Có tất cả 96 hàng ghế cần được lau chùi sau mỗi Thánh Lễ, và thời gian thì rất hạn hẹp. Giáo xứ kêu gọi các đoàn thể và các anh chị em giúp một tay cho việc lau chùi các hàng ghế ngay sau các Thánh Lễ. Xin quí vị xem qua danh sách những người chịu trách nhiệm trong ngày và liên lạc với họ để biết thêm chi tiết. Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quí vị.

Hôm nay, 20 tháng 3, 2020, Tòa Thánh công bố Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu sau đây:

 1. Những bệnh nhân CoronaVirus và những người đang bị cách ly hoặc tự cách ly nếu họ quyết tâm xa tránh tội, tham dự Thánh Lễ qua phương tiện truyền thông, lần hạt Mân Côi, suy ngắm Đàng Thánh Giá hoặc các việc đạo đức khác, hoặc tối thiểu, đọc Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, và cầu nguyện với Mẹ Maria, dâng lên Chúa thử thách hôm nay và làm việc bác ái cho người anh em, với ý hướng chu toàn các điều kiện thông thường của Ơn Toàn Xá (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) khi có thể được.
 2. Những người đang chăm sóc bệnh nhân và thân nhân gia đình người đang nhiễm bệnh CoronaVirus. Họ là những người cưu mang một tình yêu lớn hơn tất cả: “hy sinh mạng sống vì người anh em” (Ga 15:13).
 3. Tất cả các tín hữu đi viếng Thánh Thể hay suy niệm Thánh Kinh tối thiểu 30 phút, hay lần hạt Mân Côi, suy niệm Đàng Thánh Giá, hoặc nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa, để nài xin Thiên Chúa Quyền Năng chấm dứt nạn dịch này. thuyên giảm nỗi đau người bệnh, và ban ơn cứu độ vĩnh hằng những ai Chúa gọi về nhà Cha.

Giáo Hội cũng cầu nguyện cho những ai không thể lãnh Bí Tích Xức Dầu và Rước Lễ Như Của Ăn Đàng được yên nghỉ trong vòng tay từ ái của Chúa nhờ ơn ích các thánh cùng thông công và được tiếp nhận Ơn Toàn Xá vào giây phút sau cùng cuộc sống, nếu họ thực sự ao ước và có thói quen cầu nguyện khi đang sống.

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.