Church Image

Featured

Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Ban Giáo Dục của GX sẽ tổ chức chuyến đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ của Địa Phận Austin (DCYC) vào ngày 2-4 tháng 2, 2024 cho các em đang học lớp 9-12 trong các trường trung học. Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng giáo xứ https://hvmcc.org/dcyc, hoặc [email protected]ầy Trác Quân, [email protected]ưởng John Văn,  Thầy Trần H. Thịnh - [email protected]

Chương Trình Giáo Lý Cho Người Tân Tông và Người lớn chưa lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 và kết thúc vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Lớp sẽ học vào mỗi Ngày Chúa Nhật từ 8:30AM đến 9:30AM. Xin liên lạc với Sr. Ane Nguyen (512) 736-7463

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 sau Thánh Lễ 12:30 PM.

Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh

 1. THÁNH LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
  • Thánh Lễ Vọng Thứ Năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 lúc 7:00 PM
  • Thánh Lễ Thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 lúc 8:00 AM
  • Thánh Lễ Thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 lúc 7:00 PM, song ngữ
 2. GIẢI TỘI MÙA VỌNG:
  • Chúa Nhật Ngày 10 tháng 12 năm 2023 từ 5:00PM –8:00PM. Có nhiều Linh mục ngồi toà giải tội.
 3. TĨNH TÂM MÙA VỌNG:
  • Sau các Thánh Lễ từ Thứ Hai đến Thứ Tư từ ngày 11 đến ngày 13 Tháng 12, 2023 lúc 7:00 PM
  • Lm giảng phòng Laurensô Ninh Tú Toàn.
 4. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN THỨ TƯ MÙA VỌNG NGÀY 24 Tháng 12
  • 8:00AM
  • 10:00AM
 5. THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH NGÀY 24 THÁNG 12
  • 5:00 PM,  tiếng Anh.  Nhạc Thánh Ca trước Lễ bắt đầu liúc 5:00 PM. 
  • 8:00 PM.  Nhạc Thánh Ca trước Lễ bắt đầu lúc 8:00 PM.     
 6. THÁNH LỄ GIÁNG SINH NGÀY 25 THÁNG 12
  • 8:00AM, song ngữ.
  • 10:00AM, song ngữ.
 7. THÁNH LỄ MARIA MẸ THIÊN CHÚA:
  • Thánh Lễ ngày 01 tháng 01 năm 2024 lúc 10:00AM, song ngữ. Sẽ không có lễ chiều.

Ban Ẩm ThựcTháng 11-Cầu Cho Các Linh Hồn

Tháng 11- Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Thánh Lễ trọng buộc kính Các Thánh sẽ được cử hành vào lúc

 • Thánh Lễ Vọng Thứ Ba ngày 31 tháng 10 năm 2023 lúc 7:00 PM
 • Thánh Lễ Thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 lúc 8:00 AM
 • Thánh Lễ Thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 lúc 7:00 PM, song ngữ

tại Thánh Đường. Xin phụ huynh hãy khuyến khích, hướng dẫn và giúp các con em mình học hỏi về Thánh Bổn Mạng của mình, thí dụ như "Con sẽ giới thiệu Thánh Bổn Mạng của con cho bạn như thế nào?" Cha Chánh Xứ sẽ có  các câu đố vui về các Thánh, và tặng quà cho các em trong Thánh Lễ lúc 7:00pm. Quý phụ huynh có thể cho các cháu mặc quần áo giống như Thánh Bổn Mạng của mình.

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (All Souls) – Thứ Tư (Wednesday), ngày 02 Tháng 11

 • Thánh Lễ Thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2023 lúc 8:00 AM
 • Thánh Lễ Thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2023 lúc 7:00 PM

Giáo xứ sẽ có Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang Cook Walden, Pflugerville vào ngày Chúa Nhật ngày  05 tháng 11 lúc 3:30 pm.  Kính mời ông bà anh chị em cùng tham dự.

Trong tháng các linh hồn, Giáo xứ sẽ lập Đài Tưởng Niệm các linh hồn quá cố tại tiền sảnh của Thánh Đường. Nếu quý vị muốn trưng bày hình ảnh của những người thân yêu đã qua đời để Giáo xứ cùng cầu nguyện chung trong tháng 11 – tháng các linh hồn – thì xin mang đến để trưng bày trong Đài Tưởng Niệm bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10. Xin quý vị đừng mang khung hình, xin giới hạn kích thước của các bức hình để đừng lớn quá, xin ghi tên của người quá cố và số phone vào sau hình và xin quý vị hãy mang hình về trong cuối tuần ngày 02-03 tháng 12.

 • Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày. Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục.
 • Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng Nhà Thờ, không miễn chuẩn cho việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng)
 • Ngoài ra, mỗi ngày, Tín Hữu nào có ý xin hưởng ơn Toàn Xá và thi hành một trong các việc ấn định có Ơn Toàn xá, như sau, thì được Ơn Toàn Xá:
  • Đọc Kinh Thánh ít là nửa giờ.
  • Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ.
  • Viếng Đàng Thánh Giá đủ 14 nơi.
  • Lập lại lời mình đã hứa khi chịu Phép Rửa Tội trong ngày kỷ niệm Phép Rửa Tội của mình, theo mẫu quen dùng.
  • Đọc một chuỗi Mân Côi 50 Mùa Mừng trong Nhà Thờ, Nhà Nguyện, trong Hội đạo đức, hay trong gia đình.

Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá:
Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

 • Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy ngày làm việc có Ơn Xá.
 • Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.
 • Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy cha, một Kinh Kính Mừng là đủ, nhưng có thể đọc thêm bất cứ Kinh gì khác tùy lòng đạo đức.
 • Và phải có ý xin hưởng Ơn Toàn Xá (Giáo Luật số 996)

Xin lưu ý: Xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần, nhưng mỗi lần Rước lễ và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một Ơn Toàn Xá.  (Theo CẨM NANG ÂN XÁ – Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ)

 1. Between November 1 and November 8, a plenary indulgence is granted the faithful who devoutly visit to a cemetery and pray for the departed. This indulgence is only applicable to the souls in Purgatory and only one per day.
 2. On All Souls’ Day (Nov. 2), a plenary indulgence is also granted the faithful who devoutly visit a church or an oratory and recite an Our Father and the Creed. This indulgence is applicable to the souls in Purgatory and only one per day. (These prayers do not replace the Our Father and Hail Mary for the Pope's intention).

Requirements for obtaining a plenary indulgence:

Also, these are requirements for obtaining a plenary indulgence:

 • Receive Sacrament of Penance within some days before or after the pious act is performed.
 • Receive Holy Communion on that day.
 • Pray for the Pope’s intentions (by reciting one Our Father and one Hail Mary, but any other additional prayers may be added).
 • Have the general intention of acquiring the indulgences. (Canon §996)

NB: A single sacramental confession suffices for gaining several plenary indulgences; but Holy Communion must be received and prayer for the intention of the Holy Father must be recited for the gaining of each plenary indulgence.  (Manual of Indulgences from the United States Conference of Catholic Bishops).

Vocation Ministry

Vocation Ministry

CHẦU THÁNH THỂ: Giáo xứ chúng ta sẽ Chầu Thánh Thể trước các Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, mỗi chiều Thứ Năm lúc 6:15, bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại Nhà Nguyện. Xin mời tất cả chúng ta hãy cố gắng thu xếp thì giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

PROJECT ANDREW: Might God be calling you to be a priest? Bishop Vásquez invites you to come and see. Join other single men, ages 14-49, for Project Andrew: a day with Mass, prayer, presentations on the priesthood, and an opportunity to meet many priests of our diocese. Lunch will be provided!

Saturday, February 25, 2023, 9:00 AM - 3:00 PM

Location: St. William Catholic Church, Round Rock

Please contact via email [email protected] for more details 

TRAVELING CHALICE: Giáo xứ chúng ta đang có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho Ơn Thiên Triệu, khoảng 3-5 phút thôi.

Tuần này, gia đình của anh chị Tùng và Cúc sẽ đón Chén Thánh này. Chúng tôi mời gọi tất cả các gia đình trong Giáo xứ hãy ghi tên để đón nhận Chén Thánh này tại cuối Nhà Thờ.