Tin Tuc Dac Biet

Tìm Hiểu

Lts: Giáo xứ hàng tuần sẽ tóm tắt và đơn giản hóa loạt bài của Cha Phạm Đình Ái về Thánh Lễ bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt trên tờ Thông Tin, để mọi người thuộc mọi lứa tuổi có cơ hội “tái khám phá, bảo tồn, và sống những ý nghĩa xác thực cũng như sức mạnh” của Thánh Lễ, một cử hành phụng vụ cao đẹp nhất cho Thiên Chúa và hữu hiệu nhất cho cuộc sống Kitô hữu chúng ta.

Nếu có thời gian, xin vào trang web của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com - để đọc nguyên văn toàn bài.