Covid-19

COVID-19

1. Việc đeo khẩu trang được khuyến khích đối với tất cả mọi người khi ở trong Nhà thờ và trong các cơ sở của Giáo xứ.
2. Việc đeo khẩu trang được yêu cầu đối với bất kỳ ai chưa được chủng ngừa đầy đủ từ 3 tuổi trở lên, khi ở trong Nhà thờ hoặc trong các cơ sở của Giáo xứ. Giáo xứ sẽ không kiểm tra việc chứng nhận chích ngừa nhưng chỉ dựa vào sự trung thực của mọi người.
3. Việc đeo khẩu trang không còn được yêu cầu đối với những ai đã được tiêm chủng đầy đủ. Tiêm chủng đầy đủ có nghĩa là được tiêm 2 liều dối với các thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna, và 1 liều đối với thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson.
4. Để đem lại sự an toàn chung cho cả cộng đoàn, các hàng ghế phía bên ca đoàn dành cho những ai không muốn đeo khẩu trang. Còn những dãy còn lại bên tay trái thì dành cho những ai đeo khẩu trang. Trong các Thánh lễ cuối tuần, xin các Ushers giúp hướng dẫn để mọi người làm quen với chỉ dẫn mới.
5. Vì nhiều em giúp lễ chưa đến tuổi chích ngừa, tất cả các em phải mang khẩu trang khi giúp lễ.
6. Các linh mục, phó tế, và thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ phải đeo khẩu trang khi trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu.
7. Những người đọc sách thánh và hát đáp ca không cần đeo khẩu trang khi lên bục giảng làm phần sự nếu đã được chich ngừa đầy đủ.
8. Những ai yếu mệt, thường ho hen, có các triệu chứng của bệnh Covid-19, hoặc hệ thống miễn nhiễm yếu kể cả khi đã được chích ngừa, xin vui lòng ở nhà để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đoàn.
9. Đức Cha Joe Vasquez đã bãi bỏ miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc đối với các tín hữu trong Giáo phận Austin, vào Chúa nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021.
10. Giáo xứ vẫn tiếp tục phát trực tuyến Thánh lễ hằng ngày và Thánh Lễ lúc 8:00 sáng Chúa nhật trên website của Giáo xứ: https://www.hvmcc.org/

Anh chị em trong Chúa Kitô thân mến,

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 5, 2021, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các quy định tạm thời trong mùa dịch Covid-19 khi cử hành các bí tích sẽ được bãi bỏ. Việc miễn trừ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cũng hết hiệu lực. Tôi hân hoan kêu mời toàn thể giáo dân cùng trở lại thánh đường trực tiếp tham dự các bí tích và các sinh hoạt chung của giáo xứ mình.

Trong khi thuốc chủng ngừa Covid-19 đã làm giảm việc lây lan bệnh dịch và giúp cho các sinh hoạt chung trớ lại, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, đặc biệt những người đã qua đời, do ảnh hưởng bởi đại dịch. Mặc dù với kinh nghiệm đau thương này, chúng ta vẫn luôn trông cậy, biết rằng chúng ta sẽ vượt qua nó bởi ân sủng của các bí tích và được đổi mới qua Phúc âm, Lời Chúa.

Mặc dù luật miễn trừ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hết hiệu lực, nhưng quy luật chung của Giáo Hội vẫn tồn tại: nghĩa là, những ai vì lý do nghiêm trọng không thể tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật vẫn được miễn trừ (Giáo Luật §2181). Những người có nguy cơ truyền bệnh cho người khác, (bao gồm những người mang dương tính Covid-19 hay đang trong giai đoạn cô lập với các triệu chứng Covid-19) đều được miễn trừ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Thêm vào đó, các cá nhân vì lý do nghiêm trọng hoặc đang mang những bệnh hiểm nghèo có thể xin phép Linh mục Chánh Xứ để được miễn trừ.

Tôi khen ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang điều hành giáo xứ đã kiên trì tuân theo những quy định về an toàn trong suốt mùa đại dịch. Nhờ sự chuyên chăm của toàn giáo phận, chúng ta đã cộng góp phần vụ lớn lao cho tiện ích chung của xã hội. Giờ đây, khi các quy định này được bãi bỏ, tôi ước mong chúng ta tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong tình bác ái Kitô giáo; nhận biết rằng, với lý do chính đáng, một số người vẫn tiếp tục thận trọng trong việc gìn giữ sức khoẻ cho họ và gia đình của họ. Chúng ta được mời gọi để nhạy cảm và kính trọng lẫn nhau.

Thưa anh chị em, tôi rất biết ơn anh chị em đã cầu nguyện, trung thành, và kiên nhẫn trong suốt mùa đại dịch. Giữa bao thách đố, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Đừng để chúng ta quay mặt lại với Ngài để được sức mạnh cho cùng đích của chúng ta và bình an cho bao nỗi lo sợ. Thêm vào đó, xin cùng với tôi nâng đỡ các linh mục, và qua lời cầu bầu của Thánh Gioan Vianney, xin Thiên Chúa trao ban cho các linh mục ân sủng và khả năng cần thiết để dẫn dắt các giáo xứ chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân Ngài trong ngày Lễ Hiện Xuống năm nay, và như các môn đệ thuở ban đầu, sai chúng ta ra đi mang đến cho thế giới tràn ngập sự khôn ngoan và thánh thiện của Chúa Thánh Thần.


Dear Brothers and Sisters in Christ:

Effective May 23, 2021, Pentecost Sunday, the temporary protocols for the celebration of the sacraments initiated during the COVID-19 pandemic will be rescinded and the temporary dispensation from the obligation to attend Sunday Mass, which I granted because of the pandemic, will be lifted. I joyfully invite all Catholics back to in-person participation in the sacraments and the life of the parish.  

As the effects of COVID-19 vaccines evidence a decrease of infections and an increase of in-person activities, we continue to hold in prayer those to whom this pandemic has caused significant hardship, especially those who have died.  In spite of this painful experience, we remain hopeful, knowing that we will emerge from this strengthened by the sacraments and renewed in the Gospel.          

Although the COVID-19 dispensation will no longer be in effect, the general teaching of the Church remains; that is, a serious reason excuses one from the obligation to attend Sunday Mass, even without a dispensation (CCC 2181).  Anyone for whom attending Sunday Mass would pose a serious health risk (including anyone who is positive for COVID-19 or needs to isolate because of COVID-19 symptoms) is excused from the obligation to attend Sunday Mass.  Additionally, individuals may request a dispensation from the Sunday obligation from their pastor for any type of serious illness or other serious reason.

I commend the clergy and lay leaders in each parish who have faithfully maintained the protocols throughout the pandemic. The diligence our diocese has displayed has made a significant contribution to the common good of our communities.  As we move forward and the protocols are rescinded, I ask that we continue to support one another in Christian charity, knowing that, for good reason, some will continue to observe precautions for their own health and the health of their families. We are called to be sensitive to and respectful of one another.

Brothers and sisters, I am grateful for your prayers, fidelity, and patience during this pandemic.  In the midst of this challenging experience, God continues to walk with us.  Let us never cease turning to God to strengthen our resolve and calm our fears.  Also, please join me in supporting our priests and asking the intercession of St. John Vianney, that God will give them the grace and skill they need to lead our parishes well.

May the Holy Spirit infuse us with His grace this Pentecost, sending us out like the first disciples to fill the world with His wisdom and holiness.

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.