Church Image

Featured


Tin Tức

Thay Đổi Giờ Lễ

Các Thánh Lễ trong ngày Chúa Nhật của giáo xứ sẽ được thay đổi như sau:

 • Từ Chúa Nhật 26/5/2019 cho đến Chúa Nhật 18/08/2019
  • 8:00 am Việt Ngữ
  • 10:00 am Việt Ngữ
 • Từ Chúa Nhật 25/08/2019 trở đi:
  • 8:00 am Việt Ngữ
  • 09:45 am Việt Ngữ
  • 12:45 pm Anh Ngữ


Ghi Danh Cho Niên Khóa 2019-2020

Ban Giáo Dục sẽ nhận ghi danh cho các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2019-20 vào các Chúa Nhật 05, 12 & 19 tháng 5 sau hai Thánh Lễ tại Văn Phòng Giáo Lý, Bldg 1. Lệ phí $60/lớp/em; hoặc $150/em cho cả 3 lớp. Sau ngày 19 tháng 5, xin ghi danh trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ 512-834-8483. Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2019 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em. Chương trình học của các em như sau:

 • Việt ngữ: Thứ Bảy từ 10:00AM – 12:00PM
 • TNTT: Chúa Nhật từ 9:45AM – 11:00AM
 • Giáo Lý: Chúa Nhật từ 11:15AM – 12:30PM


Làm Đẹp Giáo Xứ

Giáo xứ chúng ta sẽ có ngày để tỉa cây kiểng, cắt cỏ, làm đẹp và clean up trong khuôn viên Thánh Đường và Hội Trường vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 thay vì ngày 18 vì lý do thời tiết. Kính mời quý vị cùng tham gia chương trình này để làm đẹp cho Giáo xứ, chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 8:00AM. Giáo xứ sẽ cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa. Nếu quý vị có dụng cụ làm vườn tốt thì xin mang theo.

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.