Lent Season – Mùa Chay

Chương Trình Mùa Chay Thánh

 • Thứ Tư, Feb 14: Lễ Tro – Ăn chay & kiêng thịt. Các Thánh Lễ trong ngày: 8:30am, 12:15pm, và 7:00pm.
 • Tĩnh Tâm Mùa Chay: từ Thứ Tư ngày 28 tháng Hai đến thứ Bảy ngày 3 tháng Ba (Xem Chi Tiết).
 • 14 Chặng Đàng Thánh Giá: mỗi chiều thứ Sáu ngay sau Thánh Lễ 6:30pm.
 • Bí Tích Hòa Giải: 4:00pm thứ Bảy ngày 3 tháng Ba
 • Tuần Thánh

 • Lễ Lá-Palm Sunday
  • Thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 @6:30pm
  • Chúa Nhật, ngày 25 tháng 3 @7:30am và 11:45am
 • Thứ Hai Tuần Thánh-ngày 26 tháng 3
  • Bí Tích Hòa Giải @5:00pm
  • Thánh Lễ @6:30pm
 • Thứ Ba Tuần Thánh-ngày 27 tháng 3
  • Thánh Lễ Truyền Dầu @10:30AM tại nhà thờ St Vincent De Paul
  • Bí Tích Hòa Giải @5:00pm
  • Thánh Lễ @6:30pm
 • Thứ Tư Tuần Thánh-ngày 28 tháng 3
  • Bí Tích Hòa Giải @5:00pm
  • Thánh Lễ @6:30pm
  • Rước đàng Thánh Giá sau lễ
 • Thứ Năm Tuần Thánh– ngày 29 tháng 3
  • Thánh Lễ Rửa Chân @7:00pm
  • Rước Thánh Thể chung quanh nhà thờ
  • Chầu Thánh Thể
  • Chầu lượt tại Nhà Nguyện: 9:00pm – 12:00am
   • 9:00pm – 9:45pm – TNTT & Đồng Hành
   • 10:00pm – 10:45pm – CBMCG & LMTT
   • 11:00pm – 12:00am – Thánh Linh & TNCG
 • Thứ Sáu Tuần Thánh– ngày 30 tháng 3
  • Ăn chay và kiêng thịt
  • 14 Đàng Thánh Giá @3:00pm
  • Ngắm Đứng và Dâng Hạt: 4:30pm-6:30pm
  • Suy Tôn Thánh Giá @7:00pm
  • Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa @7:00 pm
 • Thứ Bảy Vọng Phục Sinh– ngày 31 tháng 3 @8:30pm
 • Chúa Nhật Phục Sinh– ngày 01 tháng 4 @10:00am

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.


Tin Tức

Thánh Lễ Thêm Sức

Thánh Lễ Thêm Sức cho các em năm nay sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 do Đức Cha Vasquez chủ tế lúc 11:45am tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau Thánh Lễ, gia đình các em có thể chụp hình với Cha lúc 10:15am và xin mời quý vị sang Hội Trường dự tiệc ăn mừng nhân ngày các em chịu phép Thêm Sức.

Lớp Luân Lý và Đạo Đức (EIM)

Giáo xứ sẽ có lớp Luân Lý và Đạo Đức (EIM workshop) thứ Sáu ngày 13 tháng 4, 2018 lúc 8:00 PM – 10:00 PM bằng Việt ngữ. Nếu ai chưa từng học lớp thì xin lên website của địa phận www.austindiocese.org để điền đơn hoặc xin liên lạc với cô Kim-Châu tại email [email protected], rồi sau đó ghi danh trên mạng để học lớp. Còn ai đã học quá 3 năm, thì lên trên mạng để ghi danh học..

Việt Ngữ, Giáo Lý, và Thiếu Nhi Thánh Thể

Vì các em sẽ đi trại Spring Break vào ngày Mar 10-12, nên sẽ không có các lớp Việt Ngữ, Giáo Lý, và Thiếu Nhi Thánh Thể vào ngày 11 tháng 3. Các lớp sẽ trở lại sinh họat bình thường vào ngày 18 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị

Lớp Giáo Lý và Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin phụ huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng 3 này, hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ Năm, ngày 8 tháng 3 lúc 7:15pm tại phòng số 103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 3 sau Thánh Lễ 11:45am.