Church Image

Featured


Tin Tức

Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin Phụ Huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Sáu năm 2019 hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm 13 tháng 6 năm 2019 lúc 7:15pm tại Rm #103 để sẵn sàng cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 6 sau Thánh Lễ 10:00AM.


Đại Hội Thánh Thể Lần Thứ 10

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng kính báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về NGÀY THÁNH THỂ X, sẽ được tổ chức từ ngày 6-9/6/2019, với các giờ hội thảo, đi Đàng Thánh Giá, rước Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể chung và riêng, xưng tội, sinh hoạt cho giới trẻ và rước Kiệu Đức Mẹ Tượng Thánh Du Đức Mẹ Fa-ti-ma. để cung nghinh và tạ ơn Đức Mẹ. Muốn biết thêm chi tiết xin Quý Vị liên lạc về Đan Viện tại số điện thoại: 903-396-3201 hoăc vào website: https://www.thientamosb.org/.


Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp XI

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ 11 sẽ được tổ chức từ Thứ sáu, ngày 28 cho đến Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Tu Viện Thánh Clement – Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Houston, TX. Mọi sinh hoạt và ăn uống hoàn toàn miễn phí, đặc biệt, chương trình cho Giới Trẻ vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6. Mọi chi tiết xin vào website: http://dccthaingoai.com hoăc gọi cho số 832-222-2222


Ứng Cử Vào Hội Đồng Mục Vụ

Hội Đồng Mục Vụ cần thêm bốn (4) thành viên mới cho nhiệm kỳ 4 năm, 2019-2023.

Hội Đồng Mục Vụ được thành lập để:

 • Tư Vấn cho Cha Chánh Xứ, người có trách nhiệm trực tiếp với Đức Giám mục Giáo Phận trong việc quyết định mọi sinh hoạt cho toàn giáo xứ.
 • Giúp phát huy và duy trì sự hiệp nhất trong Giáo xứ. Đạo đạt những nguyện vọng, sáng kiến xét ra cần thiết và hữu ít chung cho Cộng Đoàn Dân Chúa.
 • Phối trí, đôn đốc và chu toàn các công tác được trao phó liên quan đến các vấn đề Tôn giáo, Xã hội, Giáo dục trong và ngoài Giáo xứ.

Những quý vị nào hội đủ những điểu kiện như sau xin điền vào phiếu dưới đây, bỏ vào phong bì và trao lại cho Văn Phòng Giáo xứ trước thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019:

Điều kiện gia nhập Hội Đồng Mục Vụ:

 1. Thành viên của Giáo xứ tối thiểu 2 năm
 2. Từ 21 tuổi trở lên
 3. Có tinh thần phục vụ cao
 4. Không ngăn trở đời sống đạo
 5. Sẵn sàng cộng tác trong Hội Đồng Mục Vụ

Cha Chánh xứ cùng với đại diện các ban ngành, đoàn thể sẽ duyệt xét và bầu 4 thành viên HĐMV mới. Xin chân thành cám ơn.


Ghi Danh Cho Niên Khóa 2019-2020

Xin quý phụ huynh tiếp tục ghi danh các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi cho niên khóa 2019-2020 cho con em:

 • Tại – Văn phòng giáo xứ (Parish office)
 • Điện thoại – 512-834-8483
 • Thứ Hai đến thứ Năm: 10:00 am – 4:00 pm

Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2019 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em. Chương trình học của các em như sau:

 • Việt ngữ: Thứ Bảy từ 10:00AM – 12:00PM
 • TNTT: Chúa Nhật từ 9:45AM – 11:00AM
 • Giáo Lý: Chúa Nhật từ 11:15AM – 12:30PM


Làm Đẹp Giáo Xứ

Giáo xứ chúng ta sẽ có ngày để tỉa cây kiểng, cắt cỏ, làm đẹp và clean up trong khuôn viên Thánh Đường và Hội Trường vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 thay vì ngày 18 vì lý do thời tiết. Kính mời quý vị cùng tham gia chương trình này để làm đẹp cho Giáo xứ, chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 8:00AM. Giáo xứ sẽ cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa. Nếu quý vị có dụng cụ làm vườn tốt thì xin mang theo.

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.