Church Image

Featured


Tin Tức

Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin Phụ Huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong tháng Tư năm 2019 hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm 11 tháng 4 năm 2019 lúc 7:15pm tại Rm #103 để sẵn sàng cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 sau Thánh Lễ 11:45AM.


Ghi Danh Cho Niên Khóa 2019-2020

Ban Giáo Dục sẽ nhận ghi danh cho các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2019-20 vào các Chúa Nhật 05, 12 & 19 tháng 5 sau hai Thánh Lễ tại Văn Phòng Giáo Lý, Bldg 1. Lệ phí $60/lớp/em; hoặc $150/em cho cả 3 lớp. Sau ngày 19 tháng 5, xin ghi danh trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ 512-834-8483. Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2019 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em.


Rước Lễ Cho Người Đau Yếu

Xin được phép lưu ý quý vị là khi nào trong gia đình có người đau yếu hoặc quý cụ cao niên mà không đến tham dự các Thánh Lễ được, mà muốn rước lễ tại nhà, thì xin vui lòng thông báo cho anh Phan Hoàng (512) 762-5247, để chúng tôi có thể sắp xếp quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể đem mình Thánh Chúa đến tận nhà vào lúc nào thuận tiện cho gia đình. Những quý vị vẫn thường xuyên có các Thừa Tác Viên Thánh Thể đem Mình Thánh Chúa rồi, thì không cần thông báo lại nữa. Xin cám ơn quý vị trước!

Scholarship Program-2019

Scholarship Program-2019

Chương Trình Học Bổng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các em lớp 12 (ra trường trung học trong năm 2019) thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và trong chương trình Giáo Lý của các thành viên giáo xứ thi đua đạt học bổng vào đại học.
Chương trình này được bảo trợ do qũy học bổng Giáo Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và đoàn Liên Minh Thánh Tâm bảo trợ để tưởng thưởng những em Thiếu Nhi có học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, và có khả năng lãnh đạo. The Scholarship Program is sponsored by the parish scholarship fund, Catholic Mothers Group (CBMCG), and The Sacred Heart of Jesus Men’s Group (LMTT). The Parish Scholarship Committee will focus solely on the applicants’ academic merits, civility, and their leadership ability.

 1. Tiền Thưởng (Awards):
  • 1st Place: $1000
  • 2nd Place: $500
  • 3rd Place: $300
 2. Những Ngày Quan Trọng (Key Dates):
  • Application due date: May 4th, 2019
  • Written essay session date: May 5th, 2019 after 11:45 am mass.
  • Award given date: May 19, 2019 in the 11:45 am mass.
 3. Liên Lạc (Contact)
 4. Details Criteria and Registration Form:


Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.