Church Image

Featured


Tin Tức


Deacon Ordination-Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn

Bishop Joe Vásquez will ordain deacon candidate Nguyễn Duy Giáo to the Sacred Order of Deacon on March 30, 2019 at 10:30 a.m. at St. William Catholic Church in Round Rock. Mr. Nguyễn is married to Mrs. Loan Nguyễn. They have two children, Audrey Thiên Trang and Andrea Thiên An. The Nguyen family has been members of Holy Vietnamese Martyrs in Austin,TX since 1989. Please continue to pray for deacon candidate Giao Nguyen and his family.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì một thành viên trong giáo xứ chúng ta, Thầy Giuse Nguyễn Duy Giáo, sẽ được Đức Cha Joe Vásquez, Giám Mục Giáo Phận Austin, truyền chức Phó Tế Vĩnh Viễn vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy ngày 30 tháng 3, 2019 tại Thánh Đường St. William, Round Rock. Xin chúc mừng Thầy Giuse Nguyễn Duy Giáo và Cô Maria Nguyễn Thị Loan cùng hai cháu Audrey Thiên Trang và Andrea Thiên An. Cũng xin tất cả chúng ta tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Thầy Phó Tế tương lai và gia đình của thầy.


Hoa Phục Sinh

Quý vị nào muốn ủng hộ tiền mua bông hoa chưng bàn thờ vào ngày lễ Chúa Phục sinh, xin lấy phiếu ủng hộ dâng cúng bông hoa tại cuối nhà thờ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý quý vị vào Thánh lễ Vọng Phục Sinh và Thánh lễ Chúa Phục Sinh.


Lent Box

Xin mỗi gia đình nhận một hộp nhỏ tại cuối Nhà Thờ, đem về nhà để mỗi ngày bỏ vào một ít tiền cắc (hay tiền giấy cũng được), rồi đến ngày Lễ Chúa Phục Sinh xin đem lại Nhà Thờ nộp cho chúng tôi. Số tiền thu được sẽ giúp các nhà truyền giáo thuộc Giáo Phận chúng ta tại các quốc gia khác. Xin chân thành cám ơn quý vị.


Rước Lễ Cho Người Đau Yếu

Xin được phép lưu ý quý vị là khi nào trong gia đình có người đau yếu hoặc quý cụ cao niên mà không đến tham dự các Thánh Lễ được, mà muốn rước lễ tại nhà, thì xin vui lòng thông báo cho anh Phan Hoàng (512) 762-5247, để chúng tôi có thể sắp xếp quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể đem mình Thánh Chúa đến tận nhà vào lúc nào thuận tiện cho gia đình. Những quý vị vẫn thường xuyên có các Thừa Tác Viên Thánh Thể đem Mình Thánh Chúa rồi, thì không cần thông báo lại nữa. Xin cám ơn quý vị trước!

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.