Thông Báo-Updated News

THÁNH LỄ CHO CÁC LINH HỒN
    
Hàng năm, Cha Chánh xứ đã dâng thêm một Thánh Lễ đặc biệt tại Nghĩa Trang để cầu nguyện cho các Linh Hồn. Năm nay, Thánh Lễ cầu cho các Linh Hồn cũng sẽ được cử hành nhân ngày Lễ Các Linh Hồn. Cha Chánh xứ kính mời quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em, các cháu hãy đến để cùng hiệp dâng Thánh Lễ lúc 4:30PM, Chúa Nhật ngày 05 tháng 11 năm 2017 tại Nghĩa Trang Cook Walden, Section Q để cầu nguyện cho các linh hồn trong thân tộc và cho các đẳng linh hồn, các linh hồn nơi lửa luyện ngục, đang trông đợi lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Đây là dịp để chúng ta có thể nhận lãnh ơn Toàn Xá để nhường lại cho các linh hồn trong thân tộc.

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NỐI KẾT
Cha Chánh xứ kêu gọi tất cả mọi người hãy tham gia vào Tràng Chuỗi Mân Côi nối kết trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10, xin quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em và các cháu hãy chọn lấy một mầu nhiệm (Anh hoặc Việt ngữ), có để sẵn ở cuối Nhà Thờ; để cùng nhau suy gẫm, cùng nhau đọc kinh Mân Côi mỗi ngày với Cha Chánh xứ để kết thành tràng chuỗi Mân Côi nối kết cho Giáo xứ chúng ta để kính dâng lên Đức Mẹ trong tháng mười này.

Phong Bì Đóng Góp Cho 2017
Để dễ dàng cho việc sổ sách khai thuế cho năm tới, Giáo xứ đã chuẩn bị các phong bì cho năm 2017 và đã gởi thẳng đến tư gia của những gia đình đã ghi phiếu ghi danh Gia Nhập Giáo Xứ kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016. Chúng tôi xin cám ơn những quý vị đã dùng các bao thư này trong ba tuần qua. Những quý vị nào chưa nhận được phong bì đóng góp gởi đến tận nhà, xin quý vị hãy điền vào phiếu Gia Nhập Giáo Xứ có để sẵn ở cuối Thánh Đường hoặc liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (512) 834-8483. Xin cám ơn quý vị.

[/timed]

 

Sinh Hoạt Giới Trẻ-Youth Activities


Hình Ảnh Sinh Hoạt Giáo Xứ