Church Image

Featured


Tin Tức

Choir for Sunday 12:45 PM Mass

Bắt đầu năm học mới 2019-2020, Giáo Xứ sẽ thêm lễ tiếng Anh lúc 12:45pm như đã thông báo. Do đó, Giáo xứ rất cần sự cộng tác của toàn thể giáo dân để hình thành một ca đoàn mới phục vụ thánh lễ này, bao gồm ca trưởng, ca viên (hát tiếng Việt và tiếng Anh), các nhạc công…
Phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa sẽ nên cao trọng hơn nhờ thánh ca thánh vịnh, như lời thánh Augustinô: “Hát là cầu nguyện hai lần”. Với lời ca tiếng hát, ca đoàn sẽ khơi lên tâm tình sốt mến và nâng đỡ cộng đoàn cùng cầu nguyện.
Giáo xứ thiết tha kêu mời mọi người nhiệt tình tham gia dù có năng khiếu hay không.
Xin liên lạc Cô Hương (816) 517-3250, Anh Khánh (512) 415-3077, Anh Trí (512) 466-8856, hoặc Anh Sinh (512) 299-2167, email: [email protected]

Starting the new school year 2019-2020, we will have one more Mass at 12:45pm as announced. To serve in this Mass, our parish much need your cooperation to form a choir, including the choir director, singers (singing Vietnamese & English), and musicians…
Liturgical worship is given a more noble form when celebrated in hymns and psalms, as quoted by St. Augustine, “he who sings, prays twice.” By singing, the choir creates a passionate heart and supports the praying community.
All of you are invited no matter what gifts you have or how much talented you are. Please contact Ms. Hương (816) 517-3250, Mr. Khánh (512) 415-3077, Mr. Trí (512) 466-8856 or Mr. Sinh email: [email protected], (512) 299-2167.


Lớp Giáo Lý & Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin Phụ Huynh của các cháu muốn được Rửa Tội tháng Bảy hãy đến tham dự lớp Giáo Lý thứ Năm, ngày 11 tháng 7 lúc 7:15pm tại Rm #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 21 tháng 7 sau Thánh Lễ 10:00AM


Chân Thành Tri Ân

Các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ của Giáo Xứ sau đây đã mãn hạn phục vụ:

  1. Ông Giuse Nguyễn Trọng Hiển, Chủ Tịch
  2. Ông Antôn Nguyễn Đức Vũ Đà, Phó Chủ Tịch
  3. Ông Tôma Đặng Văn Nghiệp, Thư Ký
  4. Cô Têrêsa Bùi Khánh Loan, Thủ Quỹ

Bốn (4) quý vị trên đã tận tâm tận lực phục vụ giáo xứ qua nhiều nhiệm kỳ của Hội Đồng Mục Vụ từ thời Đức Ông Nguyễn Anh Văn đến nay. Tấm lòng nhiệt tình và khả năng lãnh đạo của quý vị đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển mạnh mẽ của giáo xứ. Tôi xin thay mặt toàn thể giáo dân chân thành biết ơn công lao của quý vị. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành và gìn giữ quý vị cũng như gia đình quý vị.

Linh mục Chánh xứ Giuse Phạm Lê-Minh


Ghi Danh Cho Niên Khóa 2019-2020

Xin quý phụ huynh tiếp tục ghi danh các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi cho niên khóa 2019-2020 cho con em:

  • Tại – Văn phòng giáo xứ (Parish office)
  • Điện thoại – 512-834-8483
  • Thứ Hai đến thứ Năm: 10:00 am – 4:00 pm

Cũng xin lưu ý, sau ngày 31 tháng 7, 2019 sẽ phải đóng thêm lệ phí trễ $20 cho mỗi em. Chương trình học của các em như sau:

  • Việt ngữ: Thứ Bảy từ 10:00AM – 12:00PM
  • TNTT: Chúa Nhật từ 9:45AM – 11:00AM
  • Giáo Lý: Chúa Nhật từ 11:15AM – 12:30PM

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo xứ chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ bằng cách mỗi gia đình sẽ đón nhận Chén Thánh về gia đình của mình trong một tuần và sẽ đọc kinh mỗi ngày cho ơn Thiên Triệu. Xin quý vị hãy liên lạc với Sơ Ane (512) 736-7463 để ghi tên nếu muốn tham gia vào chương trình cầu nguyện này.