Thông Báo-Updated News

Dạ Tiệc Dạ Vũ Ân Tình
 
Theo truyền thống hàng năm, Giáo xứ sẽ tổ chức một buổi Dạ tiệc & Dạ vũ với hai mục đích: Thứ nhất là để bà con cô bác trong Giáo xứ có dịp gặp gỡ truyện trò vui vẻ và chia sẻ với nhau trong tình thân ái yêu thương. Thứ đến là để chúng ta có cơ hội yểm trợ tài chánh cho việc điều hành và công tác xây dựng cơ sở của Giáo xứ. Trân trọng kính mời.

Tết Trung Thu
Giáo xứ sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho các em vào ngày Thứ Bẩy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 vào lúc 6:30 – 10:30PM tại khuôn viên Hội Trường GX Các Thánh Tử Đạo VN. Chương Trình gồm các tiết mục như ca nhạc, kịch, múa dân tộc và các món ăn ngon thuần túy Việt Nam, đồng thời còn có những gian hàng với các trò chơi rất sôi động và hào hứng cho các em. Xin lưu ý: Thánh Lễ Thứ Bẩy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 5:30PM thay vì 6:30PM như thường lệ


Ngày Họp Mặt
 
Giáo xứ có tổ chức một ngày họp mặt miễn phí cho những vị trên 60 tuổi, thành viên của Giáo xứ, từ 10:00AM đến 2:00PM, ngày 20 tháng 9 để có dịp hàn huyên, tâm sự, chia sẻ vui buồn, chơi cờ tướng, lô tô, đôminô, tập TaiChi, … với nhau. Giáo xứ sẽ cung cấp bữa ăn trưa, snack, trái cây, nước uống cho buổi họp mặt này. Cha Chánh xứ hy vọng gặp tất cả trong ngày họp mặt này.

Lớp Luân Lý Và Đạo Đức – EIM
Địa phận đã nhập chung hai lớp của chương trình Luân lý và Đạo đức (Basic và Refresh workshop) thành một (EIM). Địa Phận có tổ chức các lớp EIM tại các Giáo xứ trong Địa Phận. Riêng tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin, TX; chúng ta sẽ có hai lớp như sau:
• Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 từ 10:00-12:00pm tại phòng 207, Bldg 2 bằng Việt ngữ.
• Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 từ 10:00-12:00pm tại phòng 207, Bldg 2 bằng Anh ngữ.
Những quý vị volunteer chưa học lớp Ethics thì xin lên website của Địa phận www.austindiocese.org để điền đơn, được chấp thuận trước khi ghi danh học. Những ai học đã qua 3 năm, thì xin lên website của Địa phận để ghi danh học lại. Xin đến lớp đúng giờ vì lớp sẽ đóng cửa sau 5 phút theo luật của Giáo Phận. Mọi câu hỏi thắc mắc, xin liên lạc với Mrs. Mai Kim-Châu (512) 586-4848 hoặc email [email protected]

Giáo Lý Tân Tòng
Lớp Giáo lý cho người lớn và tân tòng sẽ được khai giảng vào ngày 10 tháng 9 năm 2017. Những ai muốn ghi danh xin liên lạc với Sơ Ane qua email: [email protected] hoặc phone (512) 736-7463; càng sớm càng tốt để có thời giờ chuẩn bị tài liệu cho quý vị.

Phong Bì Đóng Góp Cho 2017
Để dễ dàng cho việc sổ sách khai thuế cho năm tới, Giáo xứ đã chuẩn bị các phong bì cho năm 2017 và đã gởi thẳng đến tư gia của những gia đình đã ghi phiếu ghi danh Gia Nhập Giáo Xứ kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016. Chúng tôi xin cám ơn những quý vị đã dùng các bao thư này trong ba tuần qua. Những quý vị nào chưa nhận được phong bì đóng góp gởi đến tận nhà, xin quý vị hãy điền vào phiếu Gia Nhập Giáo Xứ có để sẵn ở cuối Thánh Đường hoặc liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (512) 834-8483. Xin cám ơn quý vị.

[/timed]